Gå till innehåll

Vår organisation

Skandias stiftelse Idéer för livet är en oberoende stiftelse som strävar efter att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet. Verksamheten är uppbyggd med ett kansli och ansvariga som arbetar med att verkställa styrelsens beslut.  Det sker genom att i nära dialog med projektägare och olika samhällsaktörer agera för utveckling av pågående projekt och samarbeten.

Styrelsens ledamöter representerar stor kunskap inom områden hälsa och trygghet.

Kansli och verksamhet 

Birgitta Hultfeldt
Ansvarig lokala projekt och stiftelseadministration

Christina Wahlström
Ansvarig forskning, metodutveckling och partners

Rahel Eyob
Kommunikatör och projektledare

Elisabeth Harsem
Effektmätning lokala projekt

Erik Jannesson
Strateg effektmätning och utbildare

Christoffer Bohman
Trygghetsstrateg 

Sara Löfberg
Koordinator - Collective impact 


Styrelse 

Stina Liljekvist - ordförande
Skandia, chef strategisk kommunikation

H.K.H Prinsessan Sofia

Anna König Jerlmyr
Tidigare finansborgarråd

Bodil Långberg
Tidigare kanslichef Stiftelsen Allmänna barnhuset

Micael Dahlen
Professor på Handelshögskolan i Stockholm

Stig-Arne Bäckman
Föreläsare och inspiratör. Grundare av URKRAFT Skellefteå och TalangAkademin

Thomas Johansson
Tidigare ansvar länsstyrelsernas nationella uppdrag Mänskliga Rättigheter och länsstyrelsernas nationella uppdrag Barnrättsfrågor

Örjan Ekblom
Professor i idrottsvetenskap, inriktning fysisk aktivitet och hälsa vid GIH