Gå till innehåll

Vår historia

1987

Ungdomsgäng börjar utmana varandra på gator och torg. Våldet kulminerar med ungdomskravallerna i Kungsträdgården. Skandias vd Björn Wolrath går ut i dagspress och uppmanar allmänheten att föreslå idéer på hur fler barn och ungdomar kan få ett leva ett hälsosamt och tryggt liv. Skandia får in totalt 2193 förslag och startar Idéer för livet som ett tillfälligt projekt. Det blir så uppskattat att Skandia grundar stiftelsen Idéer för livet och tillför 3 miljoner kronor i startkapital.

1989

Idéer för livets dåvarande styrelseledamot Anders Carlberg får stöd för att starta nattvandring i Sverige med "Farsor och morsor på stan".

1995

Skandia tillför ytterligare 3 miljoner kronor till stiftelsen Idéer för livet.

I samarbete med Uno Svenningsson spelade Idéer för livet in den uppmärksammade rockvideon och reklamfilmen "Under ytan".

För att engagera Skandias kunder startar Skandia sparfonden Idéer för livet. Två procent av fondens värde går årligen till Stiftelsen Idéer för livet.

1996

Skandia ger sina medarbetare möjlighet att på arbetstid engagera sig som ambassadörer för Idéer för livet.

Idéer för livet startas även i Danmark.

1997

Ett samarbete med Sveriges kommuner startar och 80 kommuner deltar i seminariet ”Barn i riskzon”.

1998

Filmserien "Människans barn" tas fram i samarbete med Folkhälsoinstitutet. Filmerna handlar om barns utveckling och visas fortfarande på flera barnavårdscentraler i Sverige.

1999

Spirapriset börjar delas ut till skolor som under året har genomfört ett banbrytande utvecklingsarbete.

2001

BRIS och Skandia utvecklar ett nära samarbete med Idéer för livets ambassadörer som svarar på barns frågor via telefon och mejl.

2002

"Föreningsliv mot droger" bildas tillsammans med SNPF (Svenska Narkotika Polisföreningen). Hittills har ca 300 lokala träffar anordnats under vilka poliser berättar om den lokala narkotikasituationen.

2007

Idéer för livet tar tillsammans med BRIS fram stöd- och utbildningsmaterial för att stärka barns självkänsla.

2008

Rapporten "Individen i centrum" publiceras. Den handlar om tidiga och förebyggande insatser för barn och ungdomar för att förhindra en väg mot utanförskap. Rapporten blir mycket uppmärksammad i media. Arbetet fortsätter nu med utbildning för kommuner.

Nattvandringen får en nystart när stiftelsen Nattvandring.nu initieras av Skandia och E.ON.

"Utanförskapets pris" lanseras, som är Idéer för livets beräkningsmodell för utanförskapets samhällskostnader. Idéer för livet har sedan dess anordnat utbildningar för kommuner i modellen ”Utanförskapets pris”, vilket har varit en starkt bidragande faktor till att många kommuner nu satsar på sociala investeringsfonder och skapar nya arbetsprocesser för att kunna arbeta preventivt mot ohälsa och utanförskap hos barn och unga.

2010

Idéer för livet och Skandia ger ut inspirationsmaterial om ungdomars självkänsla. Det används som underlag i olika diskussionsgrupper runt om i landet.

2014

Skandia Idéer för livet Danmark inleder ett samarbete med Copenhagen Business School. Utifrån ”Utanförskapets pris” har Copenhagen Business School utvecklat beräkningsmodellen till ett användarvänligt verktyg utifrån danska förhållanden. Den utvecklade modellen har också fått ett nytt namn i Danmark: ”Skandia-modellen”.

"Till dig som vill förändra världen - eller iallafall göra den lite bättre" - Idéer för livet tar fram en handbok om att förverkliga ideella projekt. Till handboken finns även verktyg och mallar för bland annat budget, projektplan och utvärdering.

Skandia har varit engagerade i utvecklingen av det svenska samhället i mer än 150 år.