Gå till innehåll

Hur pratar man med små om stora saker?


Många föräldrar upplever utmaningar i samtal med sina barn och tonåringar, i synnerhet när det gäller frågor som ensamhet, stillasittande eller läxläsning. Du hittar du råd och tips   här>

Skandias stiftelse Idéer för livet har som mål att bidra till bättre hälsa och ökad trygghet för barn och unga. Vi arbetar långsiktigt för fler och mer effektiva sociala insatser genom att stödja forskning, metoder och ideella barn- och ungdomsprojekt. 

 

Flicka med håv

Lokala projekt

Lokala projekt som ger fler barn och unga chansen till ett hälsosammare och tryggare liv.

Läs mer

Metoder

Metoder som gör det lättare för projekt att växa och skala upp sin verksamhet.

Läs mer

Forskning

Forskning som påverkar människors hälsa och trygghet på ett positivt sätt.

Läs mer

Ungas välmående och framtidstro

Vi har gått genom några svenska rapporter som uppmärksammats i debatten under 2010-talet. Översikten inkluderar såväl studier av lindrigare former av psykisk ohälsa som undersökningar rörande allvarligare psykiatriska tillstånd. 

Läs mer

Seminarium om fysisk aktivitet och hjärnhälsa.

Blir barn och unga smartare och gladare av fysisk aktivitet?

Läs mer och se inspelning

Här hittar du råd och tips om hur familjen lättare kan prata tillsammans om viktiga, men ibland svåra, områden.

Hur ska man prata med barn om...
4300

projekt har vi stöttat under 34 år.

Om lokala projekt

Sedan starten för 34 år sedan har Idéer för livet stöttat fler än 4.300 lokala projekt med över 150 miljoner kronor.  Tack vare detta stöd har vi en nära dialog med socialt engagerade och drivna människor runt om i landet. Därför kan vi också tidigt fånga upp nya samhällsutmaningar och trender att agera på.

Läs mer

Har du en bra idé?

Har du en bra idé för att stötta barn och
unga? Sök vårt stipendium.

Ansök här

Senaste nyheterna

Till nyhetsarkivet