Bättre hälsa och ökad trygghet för barn och unga

I hjärtat av vår verksamhet står barnens bästa. I över 36 år har vi arbetat för att skapa en ljusare framtid för barn och unga, för att de ska känna mer hopp, delaktighet och tro på sig själva.

Vi ger stöd till förebyggande projekt över hela landet, utvecklar innovativa metoder och verktyg och finansierar forskning som skapar effekt.

Vi tror på kraften i samarbete och arbetar därför nära civilsamhälle, offentlig sektor, näringsliv och akademin. Tillsammans delar vi med oss av vår kunskap, allt för att driva en positiv samhällsförändring!

Ungas välmående och framtidstro

Den psykiska ohälsan bland unga ökar och nästan hälften av alla 16–24 åringar ser mörkt på samhällets framtid. Yngre känner sig mer ensamma än äldre och så många som var fjärde 15-årig flicka känner sig ensam oftast eller alltid. Årets välmåenderapport kartlägger den senaste forskningen på temat samt presenterar förslag på fem åtgärder för att öka ungas välmående och framtidstro. 

 

Ungas trygghet och framtidstro

Vi sammanställer årligen aktuell nationell statistik kopplat till ungas trygghet och framtidstro i en rapport som tydligt beskriver nuläget i Sverige. Årets rapport befäster bilden av en utpräglad otrygghet som genomsyrar varje del av en ung persons liv – från skolan, till val av fritidsaktiviteter och vilka tider på dygnet man vistas utomhus.

Ung i Sverige

I en ny återkommande rapport presenterar vi nu en studie av ungas upplevelser i vardagen och tankar om framtiden. Rapporten är baserad på en undersökning där unga fått utrycka sina åsikter och behov inom viktiga områden som – hälsa, trygghet, skola, fritid, samhälle och framtid.

 

Mätning av sociala effekter

Vill du lära dig mer om vad en effekt är och hur vi kan mäta förekomsten och värdet av sociala effekter.  Då är vår kostnadsfria tvådagarsgrundkurs i effektmätning precis vad du behöver!

 

Kursen ger dig god kunskap om vad som kan mätas och på vilket sätt utifrån en verksamhet eller insats.

 

Datum för nästa grundkurs är 18 – 19 september 2024

20/06/2024

Nytt strategiskt partnerskap för att främja ungas utveckling

Nu går Idéer för livet in i ett strategiskt partnerskap med Inner Development Goals (IDG) för att stärka och utveckla IDGs ramverk för ungas inre utveckling, hälsa och välbefinnande i Sverige. Syftet med samarbetet är att stärka ungas förmågor och framtidstro genom att integrera IDGs ramverk i verksamheter som arbetar med barn och unga.

 

18/06/2024

Ny rapport - Ungas välmående och framtidstro

I Idéer för livets återkommande rapportserie presenterar vi en ny undersökning om ungas välmående och framtidstro. Årets välmåenderapport kartlägger den senaste forskningen på temat samt presenterar  förslag på fem åtgärder för att öka ungas välmående och framtidstro…

14/06/2024

Ny forskning om barn och förskola

Idéer för livet stödjer en långsiktig forskning kring övergången mellan skolformer samt forskning kring en förskola för barnets bästa. Satsningen bygger vidare på tidigare satsning, där stiftelsen bland annat varit delaktig i etableringen av Centrum för förskoleforskning vid Uppsala universitet…

03/06/2024

Idéer för livet i nytt unikt samarbete för ökad trygghet!

Idéer för livet ingår nu i ett unikt forum för samverkan tillsammans med myndigheterna i det nationella BOB-rådet och Kungliga tekniska högskolan (KTH)…

 

Ta del av mer kunskap

I vår kunskapsbank kan du ta del av olika resurser som utbildningar, verktyg, guider och handböcker. Om du vill lära dig mer om effektmätning hittar du här både utbildningar och material för att mäta förebyggande insatsers effekt.  Dessutom har vi flera undersökningar och rapporter om ungas välmående och trygghet. För dig som är förälder eller arbetar med barn och unga finns även värdefulla råd och tips tillgängliga för att stödja dig i din viktiga roll.

Vår investeringsfilosofi

Vi är många som vet att lyckade investeringar idag leder till god avkastning i framtiden. Men våra resultat mäts inte bara i kronor, utan också i kraftfulla känslor med förmågan att förändra hela samhället. För vi vet att gemenskap nu förebygger utanförskap sen. Att trygghet nu förebygger kriminalitet sen. Att mod nu ger ännu större mod sen.

 

Vi agerar kraftfullt med mjuka medel, och bygger starka vuxna genom att investera i dem som fortfarande växer. Därför är varje krona som spenderas på att få barn och unga att må bättre, känna mer delaktighet och tro på sig själva, en stor vinst för framtiden.

Bra idéer kan få projektstöd

4 500

projekt har vi stöttat under 36 år. Vi har en nära dialog med socialt engagerade och drivna människor runt om i landet. Därför kan vi tidigt fånga upp nya samhällsutmaningar och trender att agera på.

Sedan starten för 36 år sedan har Idéer för livet stöttat fler än 4 500 lokala projekt med över 230 miljoner kronor.

 

4 500

projekt har vi stöttat under 36 år. Vi har en nära dialog med socialt engagerade och drivna människor runt om i landet. Därför kan vi tidigt fånga upp nya samhällsutmaningar och trender att agera på.