Bättre hälsa och ökad trygghet för barn och unga

I hjärtat av vår verksamhet står barnens bästa. I över 36 år har vi arbetat för att skapa en ljusare framtid för barn och unga, för att de ska känna mer hopp, delaktighet och tro på sig själva.

Vi ger stöd till förebyggande projekt över hela landet, utvecklar innovativa metoder och verktyg och finansierar forskning som skapar effekt.

Vi tror på kraften i samarbete och arbetar därför nära civilsamhälle, offentlig sektor, näringsliv och akademin. Tillsammans delar vi med oss av vår kunskap, allt för att driva en positiv samhällsförändring!

Ung i Sverige

I en ny återkommande rapport presenterar vi nu en studie av ungas upplevelser i vardagen och tankar om framtiden. Rapporten är baserad på en undersökning där unga fått utrycka sina åsikter och behov inom viktiga områden som – hälsa, trygghet, skola, fritid, samhälle och framtid.

 

Ungas trygghet och framtidstro

Vi sammanställer årligen aktuell nationell statistik kopplat till ungas trygghet och framtidstro i en rapport som tydligt beskriver nuläget i Sverige. Årets rapport befäster bilden av en utpräglad otrygghet som genomsyrar varje del av en ung persons liv – från skolan, till val av fritidsaktiviteter och vilka tider på dygnet man vistas utomhus.

Ungas välmående och framtidstro

Den psykiska ohälsan bland unga ökar och nästan hälften av alla 16–24 åringar ser mörkt på samhällets framtid. Yngre känner sig mer ensamma än äldre och så många som var fjärde 15-årig flicka känner sig ensam oftast eller alltid.
Årets välmåenderapport kartlägger den senaste forskningen på temat samt går igenom riskfaktorer och skyddsfaktorer som hjälper till att identifiera i vilken grad en person riskerar att bli drabbad av psykisk ohälsa.

Ta del av mer kunskap

I vår kunskapsbank kan du ta del av olika resurser som utbildningar, verktyg, guider och handböcker. Om du vill lära dig mer om effektmätning hittar du här både utbildningar och material för att mäta förebyggande insatsers effekt.  Dessutom har vi flera undersökningar och rapporter om ungas välmående och trygghet. För dig som är förälder eller arbetar med barn och unga finns även värdefulla råd och tips tillgängliga för att stödja dig i din viktiga roll.

16/05/2024

17 nya stipendier till projekt för ökad framtidstro!

Den 16 maj samlades styrelsen och beslutade om nya stipendier till insatser för barn och unga…

 

24/04/2024

Nytt partnerskap med Hero of the Talk för att bekämpa mobbning i svenska skolor.

Nu  inleder vi ett nytt partnerskap med organisationen Hero of the Talk Sweden och deras utbildningsprogram BE THE HERO som stärker skolornas förebyggande arbete mot mobbning.

14/03/2024

Ny rapport: Ung i Sverige 2024

I en ny återkommande rapport presenterar vi nu en studie av ungas upplevelser i vardagen och tankar om framtiden. I rapporten redovisas hur vardagen för en ung person i Sverige idag ser ut…

13/03/2024

Årets idé för livet - Psykologeek

Varje år delar vi ut priset Årets Idé för livet till initiativ med stor potential eller som redan påvisat resultat för att lösa en samhällsutmaning...

 

Vår investeringsfilosofi

Vi är många som vet att lyckade investeringar idag leder till god avkastning i framtiden. Men våra resultat mäts inte bara i kronor, utan också i kraftfulla känslor med förmågan att förändra hela samhället. För vi vet att gemenskap nu förebygger utanförskap sen. Att trygghet nu förebygger kriminalitet sen. Att mod nu ger ännu större mod sen.

 

Vi agerar kraftfullt med mjuka medel, och bygger starka vuxna genom att investera i dem som fortfarande växer. Därför är varje krona som spenderas på att få barn och unga att må bättre, känna mer delaktighet och tro på sig själva, en stor vinst för framtiden.

Bra idéer kan få projektstöd

4 500

projekt har vi stöttat under 36 år. Vi har en nära dialog med socialt engagerade och drivna människor runt om i landet. Därför kan vi tidigt fånga upp nya samhällsutmaningar och trender att agera på.

Sedan starten för 36 år sedan har Idéer för livet stöttat fler än 4 500 lokala projekt med över 230 miljoner kronor.

 

4 500

projekt har vi stöttat under 36 år. Vi har en nära dialog med socialt engagerade och drivna människor runt om i landet. Därför kan vi tidigt fånga upp nya samhällsutmaningar och trender att agera på.