Gå till innehåll

Ungas trygghet och framtidstro

Idéer för livet sammanställer årligen aktuell nationell statistik kopplat till ungas trygghet och framtidstro.

 

Läs mer och ladda ner rapporten    här>

Projekt

Projekt lokala och nationella som ger fler barn och unga chansen till ett hälsosammare och tryggare liv.

Läs mer

Metoder

Metoder som gör det lättare för projekt att växa och skala upp sin verksamhet.

Läs mer

Forskning

Forskning som påverkar människors hälsa och trygghet på ett positivt sätt.

Läs mer

Självkänsla går alltid med vinst

Vi är många som vet att lyckade investeringar idag leder till god avkastning i framtiden. Men våra resultat mäts inte bara i kronor, utan också i kraftfulla känslor med förmågan att förändra hela samhället. För vi vet att gemenskap nu förebygger utanförskap sen. Att trygghet nu förebygger kriminalitet sen. Att mod nu ger ännu större mod sen.
 
Vi agerar kraftfullt med mjuka medel, och bygger starka vuxna genom att investera i dem som fortfarande växer. Därför är varje krona som spenderas på att få barn och unga att må bättre, känna mer delaktighet och tro på sig själva, en stor vinst för framtiden.

Det är vår investeringsfilosofi!

Öka din kunskap i mätning av sociala effekter och värden

En öppen två dagarsutbildning som ger en fördjupad kunskap om hur vi kan mäta förekomsten och värdet av sociala effekter, och mycket mer. En utbildning som särkskilt lämpar sig för dig som arbetar inom civilsamhället, offentlig sektor eller näringslivet och vill lära dig mer om effektmätning.

Läs mer

Har du en bra idé?

Har du en bra idé för att stötta barn och
unga? Sök vårt stipendium.

Ansök här

Ungas välmående och framtidstro

Idéer för livet har gjort en inventering av några av de svenska rapporter som uppmärksammats i debatten under 2010-talet. Översikten inkluderar både så kallade självskattningsstudier av lindrigare former av psykisk ohälsa och undersökningar som utifrån framförallt vårdstatistik mäter förändringar av allvarligare psykiatriska tillstånd. 

Läs mer >

Prio Tio

Tio investeringar som kan öka tryggheten, och fem rekomendationer för ett tryggare Sverige för våra barn och unga. 

Läs mer

Senaste nyheterna

Till nyhetsarkivet
4500

projekt har vi stöttat under 35 år.

Om lokala projekt

Sedan starten för 36 år sedan har Idéer för livet stöttat fler än 4.500 lokala projekt med över 200 miljoner kronor.  Tack vare detta stöd har vi en nära dialog med socialt engagerade och drivna människor runt om i landet. Därför kan vi också tidigt fånga upp nya samhällsutmaningar och trender att agera på.

Läs mer