Fonden Skandia Idéer för Livet

Spararna i fonden Skandia Idéer För Livet bidrar årligen med två procent av fondens värde till stiftelsen. Fonden har ingen förvaltningsavgift och är baserad på ansvarsfulla och hållbara investeringar. Sedan starten 1994 har fonden bidragit med mer än 230 miljoner till Skandias stiftelse Idéer för livet. Sparare i fonden får på detta sätt inte bara avkastning utan hjälper också till att ge fler barn och unga chansen till ett mer hälsosamt och tryggt liv.

Om fonden Skandia Idéer för Livet

Sparare i fonden gör det möjligt

Skandia är en av Sveriges största försäkrings- och bankkoncerner och ägs av sina egna kunder. Det är även tack vare kunderna som sparar i fonden som Idéer för livet kan bedriva sin verksamhet. Med andra ord är det Skandias kunder som gjort det möjligt för Idéer för livet att stötta fler än 4500 projekt som uppskattningsvis nått ut till två miljoner barn och unga. Sedan fonden startade 1994 har den bidragit med mer än 230 miljoner kronor.

 

Ansvarsfulla och hållbara investeringar

Fonden investerar minst 85 procent av sitt värde i mottagarfonden Skandia Sverige Exponering, en indexnära aktiefond med bred inriktning. Ett hållbart fokus premierar bolag vars verksamhet bidrar till en hållbar utveckling.

  • 0 % i förvaltningsavgift –Skandias bidrag som ger dig bättre avkastning.
  • Är fri från investeringar i bolag som kränker internationella normer, utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen, producerar tobak eller vapen eller producerar och distribuerar cannabis för rekreationellt bruk.

 

Tänk på

 

En investering i fonder är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fullständig information om fonderna och riskerna finns i respektive fonds faktablad och informationsbroschyr. De kan även beställas kostnadsfritt från Skandia Fonder, telefon 0771-55 55 00.
Informationen är endast avsedd som allmän produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller placerings­rekommendationer. Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare.

 

 

Projekt vi stödjer

4500

projekt har vi stöttat under 36 år

Sedan starten för 36 år sedan har Idéer för livet stöttat fler än 4 500 lokala projekt med över 230 miljoner kronor.  Tack vare detta stöd har vi en nära dialog med socialt engagerade och drivna människor runt om i landet. Därför kan vi också tidigt fånga upp nya samhällsutmaningar och trender att agera på.

4500

projekt har vi stöttat under 36 år