Nya stipendier beviljade till förebyggande projekt för barn och unga

Vid den senaste stipendieomgången den 5  mars 2024  beviljade Idéer för livet stipendier till 18 nya projekt med målsättning att förebygga och bidra till att fler barn och unga mår bra och känner sig trygga.  Här nedan kan du läsa om vilka det är och inspireras av vad de gör.

 

Projekten kan sorteras efter ämnesområde som insatsen främst riktar sig mot och du kan söka efter särskilda projekt.

Vi har stöttat 4500 projekt över hela landet

Sök

Sports Heart Youth Academy

Sports Heart Foundation verkar för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga inom idrottsvärlden. Föreningen beviljas nu stipendium för projektet Sports Heart Youth Academy där de ska komplettera traditionella utbildningar för tränare med socialt ledarskap för att på så sätt bidra till att idrottande barn känner sig sedda som individer. Ungdomsledarutbildningen vilar på socialt ledarskap genom vad man inom modern idrotts-psykologisk forskning kallar motivationsmodellen. Barn slutar idrotta i allt yngre åldrar, vilket försämrar deras förutsättningar till livslång hälsa. Föreningens mål är därför att så många barn som möjligt ska trivs, har roligt och därmed stannar kvar inom idrotten.

Fotbollsskola för yngre barn

Föreningen Gränna Allmänna Idrottssällskap beviljas stipendium för projektet Fotbollsskola för yngre barn. De ser en nedgående trend i intresset för idrott i lagform och deras deltagarantalet minskar. Fotbollsskolan är under en vecka där de vill engagera barn från 6-10 år och få dem att vilja prova på och intressera sig för fotboll. Projektet går även ut på att engagera ungdomar från 15 år att få prova på och intressera sig för att bli ledare. Föreningen kommer därför att utbilda de unga ledarna innan fotbollsskolan börjar så att de kan vara med som ledare till de olika fotbollslagen.

Ungdom möter ungdom

Insamlingsstiftelse War Child beviljas stipendium för projektet Ungdom möter ungdom som syftar till att stärka sårbara ungdomar med hög grad av utanförskap och begränsad kunskap om Sverige på grund av isolering från majoritetssamhälle. War Child vill stötta ungdomar i den svåra integrationsprocessen genom att sammanföra ett befintligt diskussionsbaserat metodmaterial (Att leva i Sverige) om normer, identitet, jämställdhet, demokrati och möjligheter till en lyckad integration i majoritetssamhället med War Childs Care System för psychosocialt stöd. Detta program innehåller bland annat träffar med olika workshops. Projektet vänder sig till ungdomar mellan 14-19 år som är nyanlända eller har hoppat av grundskolan, är ifrån socialt utsatta områden och studerande på Fryshuset i Hammarby Sjöstad och Jarva,

Ungdomsgården HOY Aspudden

Den nybildade föreningen Ungdomsgården HOY Aspudden vill skapa ett tryggare och roligare samhälle för våra ungdomar och stärka det lokala sammanhanget. På mötesplatsen HOY finns det sunda vuxna förebilder och ungdomarna stärks genom att deras delaktighet och idéer formar verksamheten.  Föreningen vill stärka de sociala banden mellan lokalbefolkningen, unga som gamla, genom att bland annat att engagera föräldrar, boende och lokala företag som exempelvis volontärer. Projektet beviljas nu stöd i uppstarten av denna mötesplats som blir extra viktig i bristen av ungdomsgårdar. Ungdomsgården vänder sig till elever i åk 6 som antingen bor eller går i skola i närområdet.

Late-Starters

Det här projektet angriper problematiken med att 11-åringar ofta ses som för gamla för att börja spela fotboll. Vaksala SK ger nybörjarflickor och -pojkar möjlighet att i senare ålder (11-15 år), under ledning av utbildade ledare, börja träna fotboll regelbundet. Alla är välkomna oavsett nationalitet, fotbollskunnande, religion, sexuell läggning, politisk åsikt eller etnisk bakgrund.

Ungas mötesplats kulturverket

Den ideella föreningen Kulturverket i Svalöv får stöd till ett projekt med syfte att erbjuda en mötesplats för unga i Svalövs kommun, med aktiviteter utifrån tema som dans, måleri, göra egen musik, laga mat, åka på lägervistelse, besöka kulturevenemang för trygghet och inkludering. Projektet drivs i samverkan mellan flera aktörer som kommunen, fastighetsbolag och hyresgästförening.

Drivkraft Ängelholm

Drivkraft är en ideell förening som bedriver läxhjälp och mentorskap för elever 10-16 år. Med stöd kan de nu expandera verksamheten i Ängelholm för att kunna ge ännu fler elever läxhjälp och en mentor via sitt mentorskapsprogram. Samt att de kommer att nå ut till fler ideella som vill engagera sig för barn och unga.

Kunskapsnivå och attityder kring sexuellt våld online

Den ideella föreningen Storasyster arbetar för ett samhälle fritt från sexuella hot, våld och övergrepp. De beviljas nu stöd för projektet ”Kunskapsnivå och attityder kring sexuellt våld online” där de gör en kvantitativ och en kvalitativ studie för att undersöka allmänhetens kunskapsnivå och attityder kring sexuellt våld online. Syftet är att synliggöra den kunskapsbrist de ser i samhället, attityder som präglas av en normaliseringsprocess samt belysa konsekvenser för utsatta.