Idéer för livet i Almedalen 2024

Vi fortsätter samtalen om viktiga samhällsfrågor för barn och ungas hälsa och trygghet. Häng med oss på plats i Almedalen eller ta del av alla seminarier digitalt på den här sidan. Tillsammans skapar vi framtiden!

 

Välkomna till oss!

Adress: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

Öppettider: 8 – 17

 

 

IDG:erna som verktyg för ökat välmående och framtidstro

Onsdag 26 juni 09.00 - 09.45

Vi lever i en komplex värld där utvecklingen går snabbt. Varje dag tar vi tusentals medvetna som omedvetna beslut som får följder. Kan nya verktyg som utvecklar våra personliga kompetenser bidra till ökat välmående och en hållbar värld? Det börjar med barn, unga och fortsätter livet ut. Hur gör vi?

Läs mer om seminariet och medverkande

Hälsa och välmående genom hela livet, vilka faktorer spelar roll?

Onsdag 26 juni 15.00 - 15.45

Kan ökad lycka bidra till välmående? Individer med högre självupplevd lycka lever längre, blir sjuka mer sällan och är mer produktiva. Rätt hälsofrämjande arbete och förbättrad livskvalitet vinner alla på.

Läs mer om seminariet och medverkande

Rätt kunskap ger rätt åtgärd – hur involveras unga i lägesbildsarbetet?

Onsdag 26 juni 16.00 - 16.45

Med kommunernas utökade ansvar för trygghets- och brottsförebyggande arbete behöver de unga involveras i lägesbilden. Tillsammans med ett antal kommuner har Idéer för livet tagit fram en metod för detta. Hur kan metoden omsättas till tryggare unga och kommuner med mer precisa förebyggande åtgärder?

Läs mer om seminariet och medverkande

Samverkan - hur går vi från ord till handling?

Torsdag 27 juni 10.00 - 10.45

Barn och ungas trygghet behöver ökas genom effektiv samverkan. Det finns en förväntan på ökad förmåga att samverka mellan myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. Samverkan är enkelt att säga men svårare att genomföra då regelverk, sekretess och system ibland är hinder. Så hur ska samverkan se ut?

Läs mer om seminariet och medverkande

Hur skyddar vi barn på nätet och inte från nätet?

Torsdag 27 juni 15.00 - 15.45

Den som anlägger en lekpark följer självklart säkerhetskrav, men hur säkrar vi trygghet i de digitala rummen? Den nya EU-lagstiftningen Digital Services Act kan bidra till det, men också ett agerande utifrån barns rättigheter och trygghet på nätet från både näringsliv och myndigheter.

Läs mer om seminariet och medverkande

Hopp och lycka - drivkrafter för förändring?

Fredag 28 juni 09.00 - 09.45

Inom lyckoforskningen lyfts vikten av att främja den enskildes välbefinnande fram för att bidra till ett välmående samhälle. Hur kan hopp och lycka vara drivkrafter för att skapa positiv förändring.

Läs mer om seminariet och medverkande

Make democracy great again

Fredag 28 juni 10.00 - 10.45

Demokrati är det mest värdefulla vi har och det måste vi värna om. Almedalen invigs därför med dokumentären ”Make democracy great again” och avslutas med ett viktigt samtal om hur vi fortsätter att hålla demokratifrågan vid liv?

Läs mer om seminariet och medverkande