Föräldrar, barn och ungas självkänsla - utbildning och handledning

Här kan du hämta och ta del av filmer och handledarmaterial för föräldrar, skolor och föreningar.

 

vi erbjuder filmer och handledarmaterial som ger dig stöd i arbetet med barn och unga, men även dig som är förälder.

Med film och handledarmaterial vill vi skapa en möjlighet att inspirera till diskussion och eftertanke.

Bebisliv - den först tiden

Denna informationsfilm handlar om den första perioden som väntar föräldrarna efter hemkomsten från BB. Filmen är framtagen tillsammans med experter inom barnavård.

Om barns självkänsla

Denna film är en bra inspirationskälla för diskussioner i familjen, med kompisar eller varför inte vid nästa föräldramöte.

Om ungdomars självkänsla

Denna film beröra stora och viktiga frågor som känslor, längtan, skönhetsideal,  prestationsångest och mobbning. Att alla kan ta ansvar för sina tankar och handlingar.

 

Till filmen finns ett handledarmaterial som innehåller uppgifter och övningar som fångar upp de ämnen filmen berör. Materialet kan används för arbete i till exempel skolan, på ungdomsgården, i idrottsklubben eller liknande.