Beräkningsverktyg för utvalda målgrupper (KAMSO)

Digital utbildning i beräkning av sociala effekter och ekonomiska värden genom stödinsatser för barn och unga baserat på svensk registerdata i verktyget KAMSO  (Kalkylverktyg för insatser mot social utsatthet).  Vill du gå utbildningen?