Gå till innehåll

Våra utbildningar

I 35 år har vi arbetat med att ta fram effektiva och relevanta metoder som bidrar till resurseffektivitet genom rätt insats till rätt individ i rätt tid. Den kunskap vi samlat delar vi med oss av genom att erbjuda utbildningar som ger såväl teoretisk som praktisk kunskap om konkreta verktyg för att mäta effekter och värdeskapande – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Öka din kunskap i mätning av sociala effekter och värden

En öppen två dagarsutbildning som ger en fördjupad kunskap om hur vi kan mäta förekomsten och värdet av sociala effekter, och mycket mer. En utbildning som särkskilt lämpar sig för dig som arbetar inom civilsamhället, offentlig sektor eller näringslivet och vill lära dig mer om effektmätning.

Läs mer

Effektmätning genom Värdeskapandekedjan

En två dagars utbildning med grunderna i effektmätning och Värdeskapandekedjan. För dig som vill fördjupa kunskaperna och problematisera kring eget arbete med effektmätning.

Läs mer

Fördjupningsutbildning i Värdeskapandekedjan

Utbildning riktad till utvalda organisationer som under fyra utbildningsdagar och praktiskt eget arbete får problematisera och praktisera effektmätning.

Läs mer

Mäta och värdera sociala och ekonomiska effekter

Utbildning i samarbete med Uppsala Universitet. För den som vill få rejält fördjupade kunskaper avseende effektmätning och ekonomiska analyser. Kvartsfart under fyra månader.

Läs mer

Idéer för livet modellen – Beräkningsverktyg för evidensbaserade insatser Samarbete med Uppsala universitet

Digital utbildning i beräkning av sociala effekter och ekonomiska värden för evidensbaserade stödinsatser för barn och unga.

Läs mer

Idéer för livet modellen – Beräkningsverktyg för insatser utan evidens Samarbete med Umeå Universitet

Digital utbildning i beräkning av sociala effekter och ekonomiska värden genom stödinsatser för barn och unga baserat på registerdata.

Läs mer