Gå till innehåll

Forskning och utveckling – en viktig del av Idéer för livets förebyggande arbete

Skandia Idéer för livet har tagit initiativ till och finansierat en rad forskningsprojekt vid ledande universitet och högskolor. Syftet är att hitta mätmetoder för att räkna på värdet av sociala investeringar, och på andra sätt stödja forskning som påverkar människors hälsa och trygghet på ett positivt sätt.

Samarbeten som gett konkreta arbetsverktyg

Flera av våra forskningssamarbeten har pågått under många år och gett upphov till arbetsmetoder och ökat kunskapen om sociala investeringar i Sverige och Danmark.

Forskningen har också resulterat i sociala och hälso­ekonomiska beräkningsmodeller som hjälper kommuner, landsting, företag och organisationer att beräkna värdet av sociala insatser och investeringar. De ger också svar på vilka effekter olika förebyggande insatser kan ha.

Våra metoder och verktyg

Vi har tillsammans med olika samarbetspartners och forskare utarbetat verktyg och metoder för olika verksamheter, både i privat och i offentlig sektor.

Så använder du våra metoder och verktyg

Lär dig mer om sociala investeringar

Vi utbildar kommuner och landsting i sociala inves­teringar och hur dessa följs upp och utvärderas. Vi samlar också till nätverksträffar för olika former av kunskaps­utbyte och samtal.

Här hittar du mer information om våra utbildningar