Gå till innehåll

Forskning

Forskning är en viktig del i Idéer för livets strävan att vara en innovativ drivande kraft för samhällsförändringar. Vi har tagit initiativ till och finansierat en rad forskningsprojekt vid ledande universitet och högskolor. Syftet är att hitta mätmetoder för att räkna på värdet av sociala investeringar, och på andra sätt stödja forskning som påverkar människors hälsa och trygghet på ett positivt sätt.

Samarbeten som gett konkreta arbetsverktyg

Flera av Idéer för livets mångåriga forskningssamarbeten har gett upphov till ny kunskap om sociala investeringar i Sverige, bland annat sociala och hälsoekonomiska beräkningsmodeller som hjälper kommuner, landsting, företag och organisationer att beräkna värdet av sociala insatser och investeringar. De ger också svar på vilka effekter olika förebyggande insatser kan ha.

Lär dig mer om sociala investeringar

Vi utbildar kommuner och landsting i sociala inves­teringar och hur dessa följs upp och utvärderas. Vi samlar också till nätverksträffar för olika former av kunskaps­utbyte och samtal.

Här hittar du mer information om våra utbildningar

Lär dig mer om effektmätning

Vi erbjuder och jobbar aktivt med att ta fram effektiva och relevanta metoder för att mäta förebyggande insatsers effekt.

Läs mer

Om våra metoder

Vi har tillsammans med olika samarbetspartners och forskare utarbetat verktyg och metoder för olika verksamheter, både i privat och i offentlig sektor.

Läs mer