Gå till innehåll

Forskning

Forskning är en viktig del i Idéer för livets strävan att vara en innovativ drivande kraft för samhällsförändringar. Vi har tagit initiativ till och finansierat en rad forskningsprojekt vid ledande universitet och högskolor. Syftet är att hitta mätmetoder för att räkna på värdet av sociala investeringar, och på andra sätt stödja forskning som påverkar människors hälsa och trygghet på ett positivt sätt.

Samarbeten som gett konkreta arbetsverktyg

Flera av Idéer för livets mångåriga forskningssamarbeten har gett upphov till ny kunskap om sociala investeringar i Sverige, bland annat sociala och hälsoekonomiska beräkningsmodeller som hjälper kommuner, landsting, företag och organisationer att beräkna värdet av sociala insatser och investeringar. De ger också svar på vilka effekter olika förebyggande insatser kan ha.

Effektmätning genom Värdeskapandekedjan

En två dagars utbildning med grunderna i effektmätning och Värdeskapandekedjan. För dig som vill fördjupa kunskaperna och problematisera kring eget arbete med effektmätning.

Läs mer

Fördjupningsutbildning i Värdeskapandekedjan

Utbildning riktad till utvalda organisationer som under fyra utbildningsdagar och praktiskt eget arbete får problematisera och praktisera effektmätning.

Läs mer

Mäta och värdera sociala och ekonomiska effekter

Utbildning i samarbete med Uppsala Universitet. För den som vill få rejält fördjupade kunskaper avseende effektmätning och ekonomiska analyser. Kvartsfart under fyra månader.

Läs mer