Idéer för livets medarbetare

Birgitta Hultfeldt

Ansvarig lokala projekt och stiftelseadministration

Christina "Kicki" Wahlström

Ansvarig forskning, metodutveckling och partners

Rahel Eyob

Kommunikatör och projektledare

Christoffer Bohman

Trygghetsstrateg

Erik Jannesson

Strateg effektmätning och utbildare