Gå till innehåll

Om metoder

Idéer för livet arbetar aktivt med att i partnerskap utveckla metoder och verktyg som gör det lättare för projekt att växa och skala upp sin verksamhet. Därför ger vi årligen fördjupat stöd till utvalda organisationer vars verksamhet vi anser har potential att kunna växa och få nationell räckvidd.  

 

Fördjupat stöd för verksamhetsutveckling

Vårt fördjupade stöd innefattar följande: 

 • Nuläge och behov. Utvalda organisationer får stöd att kartlägga sitt nuläge, fastställa sina mål och göra en behovsanalys på vilka resurser som krävs för att lyckas expandera nationellt. Slutresultatet blir en för varje organisation unik verksamhets-/affärsmodell, utvecklingsstrategi och utvecklingsplan. 
 • Nationell expansion. Expansionen genomförs utifrån den framtagna utvecklingsplanen. Idéer för livet stödjer med exempelvis metodutveckling, utbildning, kontaktnät och delfinansiering. 
 • Samarbete och erfarenhetsutbyte. Programmet bygger på ett erfarenhetsutbyte och samarbete mellan både programmets deltagare och andra relevanta intressenter. Det sker både med regelbundna personliga nätverksträffar och digital interaktion. 
 • Uppföljning och effektmätning. Utvalda organisationer utbildas i Värdeskapandekedjan med utgångspunkt i SROI, social return on investment. Mätning och uppföljning görs inte bara under programmets genomförande, utan tills dess verksamheten har uppnått önskad nationell räckvidd. Deltagarnas verksamhet och effektmätning stöds även ofta med olika forskningssamarbeten.

Kriterier för långsiktigt stöd

För att bli antagna för fördjupat stöd till verksamhetsutveckling måste organisationerna leva upp till följande tre urvalskriterier:  

 • En lokalt testad lösning på ett samhällsproblem som hindrar barn och unga från att få ett hälsosamt och tryggt liv. 
 • Ett skalbart projekt, verksamhet eller material, som har potential att få nationell räckvidd. 
 • Ägaren av projektidén har den vilja och drivkraft som krävs för att utveckla verksamheten nationellt. 

Utbildningar

Vi erbjuder kostnadsfri utbildning i sociala inves­teringar och socioekonomi, och ordnar träffar för olika former av  kunskaps­utbyte och samtal.

Föreläsningar och utbildningar

Material

Här hittar du filmer, handledarmaterial och inspiration som riktar sig till kommuner, organisationer, företag, ideella projekt och föräldrar.

Se filmer och hämta material

Idéer för livet-modellen

Idéer för livet-modellen har tagits fram för att kunna mäta och utvärdera effekten av sociala insatser. Det är ett unikt beräkningsverktyg som kan användas som besluts­underlag i budget­arbete inom kommun, landsting eller organi­sation. Modellen är utvecklad i samarbete med forskare vid Uppsala och Umeå universitet. För att använda den behöver du gå stiftelsens utbildning.

Läs mer om Idéer för livet-modellen

Friskvårdskalkylatorn

Skandias friskvårdskalkylator visar hur faktorer som stillasittande, övervikt, alkohol och rökning påverkar kostnaderna över tid för arbetsgivare, staten, hälso- och sjukvården, kommuner och Försäkrings­kassan. Genom att testa olika scenarier kan du se att förebyggande friskvård lönar sig. Friskvårds­kalkylatorn är framtagen tillsammans med forskare vid Uppsala univer­sitet.

Läs mer om Friskvårdskalkylatorn

Fler användbara metoder

Att tänka längre utmärker all vår verksamhet - vi tror på att förutse och förebygga risker och problem. Vi tror också på idéer som håller länge, kan utvecklas och skalas upp.

Här är några av de metoder som Idéer för livet särskilt stödjer. Metoder där vi ser stora möjligheter för utveckling och spridning som gör att fler kan använda och ha nytta av dem.

Motivationslyftet En metod som stärker ungas motivation och självledarskap
På lika villkor Ger barn i socioekonomiskt utsatta områden bättre förutsättningar i samhället.
High Five 5 steg till trygg idrott för barn och unga, metoden hjälper idrottsföreningar att skapa en trygg och säker miljö.
Dans för Hälsa Ett evidensbaserat program med dans som insats för att stärka psykisk hälsa.
TrT En forskningsbaserad KBT-metod för barn och unga med posttraumatisk stress.

Idéer för livets partnerskap

Idéer för livets fokus vid partnerskap är att gemensamt arbeta för barn och ungas bästa genom att tillsammans utveckla metoder och verktyg för att skapa förändring som innebär att barn och unga får det bättre. 

Vi delar in vårt partnerskap och engagemang i följande områden

 1. Huvudpartner – strategiskt utvalda partners inom områdena hälsa och trygghet
 2. Huvudpartner – delägare i innovationer och metoder för bred spridning
 3. Partnerskap – prioriterade verksamheter och metoder som har stor potential
 4. Partnerskap – verksamheter som bidrar till särskilt stor effekt
 5. Metodutvecklingsprojekt – verksamheter som har potential att utvecklas och växa

Syftet med våra partnerskap är att utveckla innovativa lösningar för stärkt hälsa och tryggare närsamhällen och vara ett växthus för större genomslagskraft av bra verktyg och metoder. Med fokus på dessa förebyggande lösningar bidrar vi till att stärka kvalité och resurseffektivitet i välfärdssamhället och att hjälpa organisationer att uppnå mål, mäta effekt samt verka som koordinator för delat lärande av varandra.