Nätet och demokratin

Vi på Idéer för livet har beviljat Prinsparets Stiftelse medel för att ta fram material som bidrar till att barn och unga kan delta i det demokratiska samtalet och det allt mer digitaliserade samhället. Detta för att bidra till skolans arbete för att motverka de demokratiförluster som följer av bland annat näthat, desinformation och propaganda.

Vem är talman på nätet

I jämförelsen mellan nätet som demokratisk mötesplats och Sveriges riksdag som en annan, finns det tydliga skillnader i förutsättningarna. I riksdagen finns en talarordning, tydliga regler mot beteenden som strider mot god ordning, och inte minst en person med ansvar för att reglerna efterlevs och alla får komma till tals: riksdagens talman.

 

I filmen “Vem är talman på nätet?” görs liknelsen mellan talmannens roll för det demokratiska samtalet i riksdagen, å ena sidan, och nätet å andra sidan, i syfte att diskutera hur var och en kan bidra till det demokratiska samtalet och agera “talman” på nätet. I filmen möter du Andreas Norlén samt tre representanter för olika ungdoms- och civilsamhällesorganisationer, som bidrar med perspektiv på hur en kan navigera i det digitala, demokratiska samtalet.

Nätet

I den här lektionen får eleverna prata om en film som handlar om kopplingen mellan demokratin, nätet och näthat.

Källkritik

I den här lektionen får eleverna prata om en film som handlar om kopplingen mellan demokratin, nätet och källkritik.