22 idéer får liv genom nya stipendier till lokala projekt

Publicerades 03/31/2021

Idéer för livet agerar som en katalysator för att skapa fler och effektivare förebyggande insatser för barn och unga genom att initiera och stödja lokala projekt, metoder och forskning. På styrelsemötet den 10 mars beviljades stipendium till 22 nya lokala projekt runt om i landet såväl som medel till forskning och partnerskap för ökad trygghet.

Den här stipendieomgången är det projekt från Skellefteå i norr till Malmö i söder som beviljats ett stipendium. projekt som bland annat handlar om att skapa utvecklande och trygga mötesplatser. Ett av projekten handlar om nätsäkerhet med betoning på civilkurage och ett annat gäller digitala kodstugor där barn på ett lekfullt sätt lär sig grunderna i kodning och får förståelse för hur digitala tjänster fungerar för att kunna bli kritiska användare.