30 år i samhällets tjänst – Idéer för livet viktigare än någonsin

Publicerades 10/24/2017

I år fyller Skandias Stiftelse Idéer för livet 30 år. 30 år som är fyllda av tusentals förverkligande av projekt, rapporter och forskning som fört utvecklingen framåt och hjälpt till att vara beslutsunderlag för tidiga insatser samt metoder och verktyg för konkret handlande.

Stiftelsen Idéer för livet bildades 1987 som en reaktion på det ökade ungdomsvåldet som det året kulminerade med kravallerna i Kungsträdgården. Då startade Idéer för livet med syfte att verka som en motkraft till det då allt hårdnande samhällsklimatet i Sverige. Fokus blev att satsa på förebyggande insatser för barn och unga vilket är lika aktuellt idag som för 30 år sedan.

Undersökningar visar på att allt fler mår psykiskt dåligt och känner sig otrygga i sin egen närmiljö. I ett samhälle där människor är rädda och inte mår bra, ökar risken för motsättningar och våldsamma konflikter. Det vill vi motverka genom att fokusera extra mycket på att skapa bättre psykisk och fysisk hälsa och ökad trygghet i närsamhället för barn och unga.

Sedan starten har stiftelsen stöttat över 3900 lokala projekt inriktade på förebyggande insatser inom hälsa och trygghet. Utöver stöd till lokala projekt initierar Skandia Idéer för livet även forskning om vilka metoder som på bästa sätt kan förebygga olika former av social marginalisering, som till exempel arbetslöshet, psykisk ohälsa och sjukskrivningar. Fokus i forskningen är att visa på vilka insatser som är mest resurseffektiva att satsa på. Här samverkar stiftelsen bland annat med Uppsala och Umeå universitet.

Stiftelsen har också haft djupare och mer långsiktiga samarbeten med mer kända organisationer som BRIS och Rädda Barnen och har även varit med och grundat nattvandring.nu.

Under de här 30 åren har stiftelsen utvecklats till att verka som en katalysator för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle, samt att verka för att samla ihop andra goda krafter till olika former av samverkan och idéutbyte både med civilsamhället och samhällsfunktioner. Det är tillsammans som vi kan driva samhällsförändringar och skapa ett mer hållbart samhälle.

Idéer för livets 30 år i samhällets tjänst firar vi genom att:

  • Instifta priset “Årets Idé för livet”. Ett pris som delas ut till den eller de som har en stor potential eller redan påvisat resultat för att lösa en samhällsutmaning. Priset delas ut i kategorierna hälsa och trygghet och de båda vinnarna presenteras samband med en informations- och kunskapsgala den 30 november. En gala där vi firar alla goda initiativ som bidragit till en bättre start för barn och unga.  Tre idéer är nominerade i respektive kategori och de nominerade presenteras här:

    Nominerade kategori hälsa 

    Nominerade kategori trygghet 

  • Inför Galan kommer vi under hela november i sociala medier att lyfta och berätta om historiska händelser och samarbeten som gjort avtryck och haft avgörande betydelse för stiftelsens utveckling. Vi kallar det “30 år på 30 dagar”.
  • Boken “vägen till social hållbarhet” lanseras i november. I den finns mycket av Idéer för livets arbete samlat. Boken belyser även dagens samhällsproblem och ger förslag till lösningar.