Alarmerande många elever är borta från skolan – ny studie som kartlagt skolfrånvaron i Sverige

Publicerades 09/13/2016

Frånvaron från skolan är mycket mer omfattande än vad som tidigare uppgivits. Att mellan 50 000 och 70 000 elever har en hög skolfrånvaro är inget mindre än en nationell kris. En betydande del av dessa ungdomar riskerar att uteslutas från arbetsmarknaden, samhällslivet och den demokratiska processen.

I somras presenterade Skolinspektionen en rapport om att det finns runt 1 700 barn som har en längre upprepad frånvaro i skolan. När myndigheten även räknar med de som har ”ströfrånvaro” ökar siffran till knappt 20 000 elever.

Våren 2016 har TNS Sifo, på uppdrag av den ideella föreningen Prestationsprinsen och Skandias stiftelse Idéer för livet undersökt den totala frånvaron i grundskolan under höstterminen 2015.

Undersökningen indikerar att över 50 000 elever (mellanstadiet och högstadiet) har en stor frånvaro i Sverige idag. Över 14 000 av dem har en frånvaro på över 20 %.  

I undersökningen har 487 skolledare och 186 kommuner har svarat på frågor om hur de för statistik, följer upp och arbetar med oanmäld och anmäld frånvaro. Kommuner har tillfrågats då de är ytterst ansvariga för att kommunens skolpliktiga barn får sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Med undersökningen som grund har vi kommit fram till följande:

 • Undersökningen indikerar att över 50 000 elever (mellanstadiet och högstadiet) har en stor frånvaro i Sverige idag, över 14 000 av dem har en frånvaro på över 20 % och mer än 38 000 har en frånvaro på mellan 10–19 %.

 • 80 % av skolorna, men bara 54 % av kommunerna i vår undersökning samlar in statistik över frånvaro. Så gott som alla skolor och kommuner följer upp problematisk frånvaro (99 %). Hur kommer det sig att frånvaron kan vara så stor då 99 % följer upp och agerar?

 • 71 % av kommunerna och 63 % av skolledarna anser inte att riktlinjer från skolmyndigheterna är tillräckligt tydliga. 62 % av kommunerna och 65 % av skolledarna får inte fullt ut det stöd de skulle behöva. Det framstår som tydligt att såväl kommuner som skolor har behov av stöd och riktlinjer i sitt arbete med problematisk skolfrånvaro, som skolmyndigheterna inte tillgodoser.

 

Ladda ner minirapporten

Visst svinn får man räkna med

Läs debattartikeln i Dagens samhälle

Alarmerande stor frånvaro