Alla krafter behövs

Publicerades 12/14/2023

Vi ser att otryggheten i samhället ökar just, med det finns hopp! Vår trygghetsstrateg Christoffer Bohman, tidigare polis inom grov organiserad brottslighet, ger här en djupare inblick i nuläget. Han berättar vad du behöver veta just nu och hur vi tillsammans kan göra skillnad.

Se föreläsningen med Christoffer Bohman där han berättar mer om lägesbild, bakgrund och hur vi tillsammans kan agera framåt.

 

– Det finns hopp i tunneln, det finns ljus i tunneln, men det är ingenting som tiden kommer att lösa. Vi står i en problembild idag där bara åtgärder kommer att påverka. Det här är allas vårt ansvar nu, det säger Christoffer Bohman i en nyinspelad föreläsning som du kan se här ovan.

Christoffer lämnade sitt arbete som polis inom grov organiserad brottslighet efter 18 år för att arbeta som trygghetsstrateg för Idéer för livet med fokus på förebyggande arbete för barn och unga.

– En av anledningarna var att jag såg att vi behövde ett helt annat engagemang i de förebyggande frågorna. Idéer för livet grundades för 36 år sedan. Det var i en orolig tid med våld, som ökade ett behov av en mobilisering i vårt samhälle, en mobilisering som Idéer för livet tog en taktpinne i, säger han och tillägger:

– Vi är där igen idag. Vi är i ett läge där offentlig sektor inte ensamma kommer att kunna klara problembilden som har blivit. Vi är i ett läge idag där alla krafter behövs och det är summan av alla insatser tillsammans som kommer att bryta kurvan. Vi måste säkerställa att de här barnen inte dammsugs in i de här gängen. Vi måste få våra barn och unga att få rätt förutsättningar i livet.

 

Vi behöver närvarande vuxna 

Nu krävs ökad förståelse, engagemang och tidiga insatser från föräldrar, skolor och samhället som helhet, framhåller Christoffer. Föreningslivet spelar en viktig roll, samt att vi alla försöker vara en närvarande vuxen i barns liv.

– Alla kommer vid något tillfälle att träffa på ett barn som är på glid. Det kan vara när ni är föräldrar i ett fotbollslag. Det kan vara när ni möter barnen i skolan. Det kan vara barnens kompisar. Det kan vara i stort sett var som helst, och då behöver man hugga tag i de barnen, man behöver hålla i dem och man behöver ställa sig frågan: “Vad kan jag göra för det här barnet?”. Kan man påverka en person så gör man en väldigt stor skillnad, säger Christoffer.

Det är även nödvändigt att vara medveten om barns digitala liv och aktivt lyssna på deras upplevelser, påpekar Christoffer. Han varnar för att barn idag kan vara nära kriminalitet, även när de sitter ensamma i sina rum. Samtidigt behöver vi vuxna också ta tillbaka det offentliga rummet.

– Vi behöver vara ute på platser för att de här personerna inte ostört ska kunna rekrytera och socialisera in barn och unga. Det kan vi göra genom att gå ut och nattvandra. Det kan vara att man mobiliserar och systematiserar närvaro efter skolan eller efter träningar där vi också har sett att rekryteringar sker, säger han.

 

Alla kan göra något 

När det kommer till händelser som man bevittnar eller hör om, så slår Christoffer ett slag för att vi ska våga ringa polisen, och låta dem göra bedömningen. Ring hellre en gång för mycket! Man kan även tipsa socialtjänsten.

– Vi behöver ställa upp för varandra, och det innebär att vi kommer behöva tipsa om det vi ser, det vi hör om, det vi upplever. Man kan tipsa anonymt om man inte känner att man vill bli indragen, men vi behöver ge vår offentliga sektor en chans att lösa sitt uppdrag, säger han och tillägger:

– Alla kan göra något, det är summan av den sammanlagda kraften som till slut kommer att avgöra. Med kunskap i ryggen och viljan att förändra så kommer vi tillsammans göra skillnad.