Almedalen 2019 – seminarier och lansering av nytt beräkningsverktyg

Publicerades 06/27/2019

I Almedalen i år lanserar vi ett helt nytt beräkningsverktyg för sociala investeringar i barn och unga. Den 2 juli är det Sverigepremiär för cost benefit-verktyget som Umeå universitet utvecklat. Välkommen till lanseringen vid seminariet “Så mycket hälsovinster innebär ett uteblivet gymnasieavhopp?”. Välkommen också till våra övriga seminarier om ”Hur mäter vi social hållbarhet” där vi tar frågan kring effekter till en ny nivå. ”Hur partnerskap genererar impact”, om ”Bemötande av barn, om utsatthet på nätet” samt ”Hur skapar vi en jämlik hälsa”.

Idéer för livets seminarier i Almedalen 2019:

Hur mäter vi social hållbarhet – Måndag 1 juli kl 12.45 – 13.30

Forskare, investerare och organisationer har svar på hur investeringar av sociala insatser kan göras. Men tyvärr saknas det fungerande system för mätning som garanterar effekt och ekonomiska besparingar. Hur kan vi mäta och säkerställa de insatser som görs? Vi lyfter frågan om vad är en effekt, när uppstår en effekt och hur länge bör en effekt bestå för att det ska anses vara en lyckosam investering? Hur fångar vi värden för att veta att det vi gör är resurseffektivt? Hur kan ny teknik hjälpa till och hur säkerställer vi att verktygen mäter rätt och vad säger forskningen kring att mäta effekter?

Medverkande: Stina Liljekvist, Ordförande, Idéer för livet, Anna Sarkadi, Professor, Uppsala Universitet, Björn Bergstrand, Hållbarhetschef, Kommuninvest, Gordon Hahn, VD Serus, Ordf Companion, Krim Talia, Vice president Health and Life Science, Rise, Research Institutes of Sweden och Jennie Perzon, Sustainability Director, Accenture

Läs mer>

 

Fokus på bemötande, om barns utsatthet på nätet – Måndag 1 juli kl 14.45 – 15.30

Våra barn och unga lever sitt liv på nätet, med alla dess fördelar och nackdelar. Med nätet kan de utvecklas och få fantastiska kontakter och nätverk, men tyvärr kan också fel personer komma åt dem. Hur kan vi förebygga och arbeta med trygghet på nätet? Och hur bemöter vi barn som blivit utsatta?

Medverkande: Silvia Ingolfsdottir Åkermark, Advokat och målsägarbiträde, Brottsbyrån advokaterna Åkermark, Teija Bervokk, Certifierad kommunikolog, BERVOKK64, Maria Schillaci, Leg Psykolog, Barnafrid – nationellt kunskapscentrum om våld mot barn, Linköpings Universitet, Caroline Engvall, Journalist och författare, Christina Wahlström, Ansvarig forskning och metodutveckling, Stiftelsen Idéer för livet

Läs mer>

 

Hur kan partnerskap generera impact? – Tisdag 2 juli kl 10.30 – 11.15

Tillsammans med Handelshögskolan lyfter vi ämnet om hur partnerskap för ökad social hållbarhet. Många nya partnerskap formas mellan företag och organisationer kring samhällsansvar. Men hur ska dessa samarbeten växa så de ger en mätbar större effekt på och bidra till att lösa samhällsutmaningarna Sverige står inför i form av exkludering och otrygghet? Handelshögskolan forskar på Skandia fastigheters arbete med Centrumakademin och Skanskas arbete i Vivalla.

Medverkande: Åke Pettersson, VD, Skandia Fastigheter, Lena Hök, Hållbarhetschef, Skanska, Jennie Perzon, Forskare, Misum/Handelshögskolan, Stig-Arne Bäckman, Entreprenör och grundare av Talangakademin.

Läs mer>

Lansering av nytt beräkningsverktyg!

Så mycket hälsovinster innebär ett uteblivet gymnasieavhopp? – Tisdag 2 juli kl 13.45 – 14.30

Företag, organisationer och myndigheter söker efter socioekonomiska beräkningsverktyg för sociala insatser. Vilken nytta kan verktyg ha för planering, satsning och uppföljning av insatser? Med det nya beräkningsverktyget går det exempelvis att ta reda hur mycket ett uteblivet avhopp av en elev från gymnasiet innebär i framtida hälsovinster och ekonomiska vinster för både individen och samhället. Verktyget kommer att omfatta upp emot tio olika målgrupper. Vilken roll kan verktyg ha för planering, satsningar och uppföljning av sociala insatser de kommande åren? Och vilken roll spelar Barnkonventionen som blir Barnrättslagen 2020?

Medverkande: Stina Liljekvist, Ordförande, Idéer för livet, Anneli Ivarsson, Professor, Umeå Universitet, Elisabeth Dahlin, Barnombudsman, Oliver Rosengren, Kommunalråd Växjö, Moderaterna, Christina Örnebjär, Liberalerna, Inger Ashing, Moderator för seminariet GD, Delmos.

Läs mer>

 

Hur skapar vi en jämlik hälsa? Onsdag 3 juli kl 10.30 – 11.30

Gen Pep, En Frisk Generation och Idéer för livet lyfter frågan om jämlik hälsa. Hur kan vi tillsammans arbeta för att alla barn ska ha samma möjlighet att växa upp till friska och starka individer? Vad kan civilsamhället bidra med och hur kan vi mäta och förstå effekten av insatserna? Barn rör på sig för lite och få kommer upp i rekommendationerna för daglig fysisk aktivitet. Riksidrottsförbundets strategi 2025 siktar mot en inkluderande idrott och regeringen ser idrottsrörelsen som en stark kraft för att nå folkhälsomålen. Hur kan civilsamhället och Riksidrottsförbundet samverka för att tillsammans bidra till en bättre folkhälsa och nå målen i Riksidrottsförbundets strategi 2025? Flera framgångsrika exempel och initiativ presenteras om hur deras initiativ når framgång.

Medverkande: Gisela Nyberg, Forskare, GIH/KI, Carolina Klüft, Generalsekreterare, Generation Pep, Maria Engelfeldt, Avdelningschef, Riksidrottsförbundet, Christina Wahlström, Hållbarhetsstrateg, Idéer för livet, Anja Nordenfelt, Verksamhetschef, En Frisk Generation, Joakim Mörnerfält, Kommunikation- och hållbarhetsdirektör, Svenska Spel.

Läs mer>

Samtliga seminarier hålls i Skandias nya trädgård, Korsningen Donnersgatan/Strandvägen.

 

Varmt välkomna.