Både samhällsengagemang och sömnproblem vanligt i ungdomssverige

Publicerades 12/01/2017

Allt fler unga i Sverige intresserar sig för politik och samhällsutveckling och upplever sig även kunna påverka samhället i större utsträckning än tidigare, visar en ny undersökning. Samtidigt breder den psykiska ohälsan ut sig.

Ungdomsbarometern har i samband med att Skandias stiftelse Idéer för livet fyller 30 år tagit fram en omfattande kartläggning om ungas syn på olika sakfrågor, livet och omvärlden mellan 1987 och i dag. Bland annat framkommer att vuxenblivandet senarelagts och att etablering på arbetsmarknaden nu sker vid 29 års ålder jämfört med 21 års ålder 1987. I övrigt är ungas psykiska ohälsa framträdande.

– Vi har jobbat med att förebygga barn och ungas ohälsa i snart 30 år och vi ser att det arbetet är viktigare än någonsin, säger Christina Wahlström, strateg Idéer för livet.

Några av resultaten:

  •  Andelen tjejer som flera gånger i veckan har haft sömnproblem har ökat från 22 till 39 procent mellan åren 1993/1994 och 2013/2014. Andelen som ”känt sig nere” har ökat från 20 till 36 procent och andelen med magont flera gånger i veckan har fördubblats, från 11 till 22 procent under samma period.
  • Bland killarna som flera gånger i veckan har sömnproblem ökat från 19 till 28 procent, känt sig nere ökat från 8 till 14 procent och magont ökat med nästan fyra gånger, från 4 till 14 procent.
  • 35 procent av unga i dag oroar sig inför framtiden och 24 procent tycker att livet är ensamt.

Utöver resultaten om psykisk ohälsa och ungas syn på samhället så är bostadsfrågan, brottsbekämpning och miljö- och klimatfrågan viktig för unga i dag. Hela undersökningen går att ta del av här: xx

Rapporten lanseras den 30 november i samband med Idéer för livets kunskaps- och inspirationsgala som omfattar stiftelsens arbete i 30 års tid och som har fokus på dagens och morgondagens utmaningar.

Under kvällen kommer ett nyinstiftat pris att delas ut, Årets idé för livet kategori hälsa och Årets idé för livet kategori trygghet. Priset kommer att delas ut av H.K.H Prinsessan Sofia som har ett stort engagemang i dessa frågor.

Till Rapporten Unga nu och då – trender och förändringar under 30 år