Blir barn och unga smartare och gladare av fysisk aktivitet?

Publicerades 09/02/2021

Vi vet att få barn och unga rör sig tillräckligt och att skärmanvändandet är väldigt stort. Vi har dessutom mer än tillräckligt med kunskap om vad som behöver göras. Nu kraftsamlar vi för att få det att hända – och vi vill att du är med på förändringresan! Här kan du ta del av det seminarium som livestreamades den 23 september 2021. Seminariet vänder sig till alla som är lärare, skolledare, elevhälsoteam eller jobbar på utbildningsförvaltningar. Vi välkomnar också föreningar och idrottsledare som arbetar med barn och unga att delta i seminariet. Arrangörer är GIH, Skandia Idéer för livet och Natur & Kultur.

Seminarium om Fysisk aktivitet och hjärnhälsa

Barn och unga blir allt mer stillasittande. GIH:s mätningar visar att svenska 15-åringar i genomsnitt är stillasittande 75% av sin vakna tid. Hur hänger det ihop med WHO:s rekommendation på minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet?

Seminariet presenterar vad vi idag vet om sambanden mellan fysisk aktivitet och hjärnhälsa hos barn och unga. En rad olika experter inom området ger även konkreta förslag på hur det är möjligt att främja fysisk aktivitet inom ramen för skolvardagen och vilka positiva effekter det kan ge.

Seminariet utgår från boken Fysisk aktivitet och hjärnhälsa, en vägledande guide för alla som arbetar med barn och ungas hälsa, såväl inom profession som i det ideella föreningslivet.

 

Program

Ungas välmående och framtidstro

Stina Liljekvist, ordförande Skandias stiftelse Idéer för livet

Kommitténs systemarbete med livsstilsfrågor

Per Nilsson, Ordförande Kommittén för främjande av fysisk aktivitet

Vad vet vi och inte inom ämnesområdet

Örjan Ekblom, professor vid Gymnastik och idrottshögskolan 

Hur ska man veta vad forskningen säger? Utmaningar för skolan

Linda Ekström, forskare, författare av Skolforskningsinstiutets rapport

Riktlinjer för fysisk aktivitet – hinder för implementering

Marita Friberg, Folkhälsomyndigheten

Kraftsamling för ungas psykiska hälsa – var ligger utmaningarna

Josef Milerad, ordförande Svenska skolläkarföreningen

Vilket stöd behöver idrottslärarna?

Rami Aro, ordförande Svenska Idrottslärarföreningen, LR

Paneldiskussion