CentrumAkademin på Frölunda Torg

Publicerades 10/23/2017

Kan ett köpcentrum vara mer än en kommersiell aktör för konsumtion? Hur tar ett köpcentrum ett samhällsansvar?  I ett nytt och unikt samarbete mellan Skandia Idéer för livet, Frölunda Torg och kommunala aktörer har CentrumAkademin skapats för att ge svar på ovanstående frågeställningar

CentrumAkademin är ett samverkansprojekt som ger personer långt ifrån arbetsmarknaden en möjlighet till validerad praktik i butiker och även andra arbetsplatser som finns på torget. Ett Köpcentrum rymmer en mängd olika verksamheter och är i regel en känd och attraktiv miljö för människorna i närområdet. Genom att ett köpcentrums näringsidkare går ihop för att via CentrumAkademin stödja lokala ungdomar, är det möjligt att skapa ett bra utbud av relevanta praktikplatser.Hela konceptet bygger på att kompetencenter och arbetsförmedlingen hittar lämpliga praktikanter. En anställd på Frölunda Torg tar kontakt med butiker som vill bidra med sin kompetens och utbilda praktikanten och ge den en meriterande arbetslivserfarenhet. Under praktikplatsen sker en så kallad validering av kunskapen. Vilket väl enklast kan översättas med att man dokumenterar lärande efter färdiga standard mallar och efter avslutad praktik får praktikanten ett kompetensbevis på sina nyvunna kunskaper.

Tanken är att skapa en samverkan mellan näringsliv och den offentliga sektorn och bidra till social hållbarhet och att fler känner sig inkluderade i samhället. Projektet har en rad fördelar det ger arbetsförmedlingen nya möjligheter att få människor i arbete, det ger butikerna tillgång till framtida bra arbetskraft och Frölunda Torg blir en ännu bättre mötesplats som är till för alla.