CentrumAkademin – praktikplatser mot jobb genom validerat lärande

Publicerades 03/21/2019

En metod för att med validerade praktikplatser ge människor som är långt ifrån arbetsmarknaden chansen till meriterande arbetslivserfarenhet och samtidigt bidra till att skapa ett välmående och tryggt närsamhälle.

I oktober 2017 startade Idéer för livet, Skandia Fastigheter, Frölunda Torg och kommunala aktörer CentrumAkademin tillsammans – ett samverkansprojekt som gav 65 personer som då var långt ifrån arbetsmarknaden, en möjlighet till validerad praktik i butiker och på andra arbetsplatser i anslutning till ”Torget”. Syftet med CentrumAkademin är att skapa samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och den offentliga sektorn för att bidra till social hållbarhet och att fler känner sig inkluderade i samhället. Av de personer som påbörjade praktik inom CentrumAkademin är det 60 % som genomfört hela praktiken. Av dessa är det i sin tur nära hälften som fått arbete direkt efter praktiken, och ytterligare en handfull som börjat studera. En extern utvärderare, med erfarenhet av att ha utvärderat ett flertal EU-finansierade arbetsmarknadsprojekt, beskriver CentrumAkademin som ett mycket effektivt arbetsmarknadsprojekt.

De sociala effekter som uppstår i CentrumAkademin redan under första året är många.

Det är viktig att mäta och utvärdera effekten av nytänkande projekt och aktiviteter. Därför har vi låtit en extern part utvärdera vilka effekter CentrumAkademin Frölunda Torg har bidragit till. Utvärderingen visar bland annat att tre fjärdedelar av de som fullföljt praktiken tror mer på sig själva och sin egen förmåga. Individerna vågar i större utsträckning göra saker som de tidigare inte vågat och hälften av dem är mer positiv till sina möjligheter att få en anställning inom kort.

Rapport: CentrumAkademin Frölunda Torg – Beskrivning och utvärdering av en metod för att med validerade praktikplatser ge människor som är långt ifrån arbetsmarknaden meriterande arbetslivserfarenhet.

Om CentrumAkademin

CentrumAkademin erbjuder människor långt från arbetsmarknaden praktik hos näringsidkare i köpcentret och dess närhet. Efter tre månaders praktik får personen ett validerat yrkesbevis som hen kan visa upp för potentiella arbetsgivare. För de butiker och verksamheter som agerar praktikgivare, innebär CentrumAkademin Frölunda Torg en trygg och smidig rekryteringskanal.

CentrumAkademin – efter ett år

Efter ett år, vi får ta del av deltagande praktikanter och praktikgivares eftarenheter och resultat. Bland annat om betydelsen av att få en anställning, att ha kollegor, få chansen att lära sig språket i vardagen. Men också vad ett systematiserat arbetssätt kan hjälpa praktikgivarna ett ta emot prakikanter, att handleda och vara en smidig rekryteringskanal.