Eldsjälsträff i Stockholm 16 oktober

Publicerades 11/01/2018

En kväll med inspiration, utbildning och nätverk som stärker och utvecklar nya idéer.

Det här härligt engagerade gänget samlades i Stockholm en kväll i oktober. Eldsjälar som representerar 13 olika projekt som stiftelsen beviljat stipendium.  Men Idéer för livet vill inte bara bidra med stipendium, utan också genom att till exempel bjuda in till Eldsjälsträff som denna. 

Kvällen började med fantastiska inspiratören Pa Modou Badjie som berättade om sitt projekt ”Love by force”. Om mötens betydelse, särskilt de fysiska. Om att inspiration till välvilja leder till välvilja, att vi är eldsjälar som brinner men vi får inte bränna ut oss, det handlar om att behålla lågan brinnande.  Vi måste vara mer sociala på riktigt och att utmana till att drömma stort och vad det faktiskt kan leda till. I hans fall bland annat en ”monsterhit” tillsammans med gruppen Panetoz, ”Dansa Pausa”.

Kvällen fortsatte sedan med information från Idéer för livet med tonvikt på hur stiftelsen arbetar för att bidra till utveckling av de initiativ som får stöd. Om vilken betydelse effektutvärdering har och presentation av de verktyg som Idéer för livet tagit fram för att underlätta utvärderingsarbetet.

Sedan kom vi tillkvällens höjdpunkt, när representanter från de deltagande projekten själva fick presentera om, hur och varför de startat och driver sina projekt. De projekt som representerades har alla beviljats stipendium från stiftelsen under åren 2017 – 2018 i Stockholm med omnejd.

Brainpool
Med en tydlig och inspirerande film presenterade Stina Boman Wittich sitt Brainpool – en förening som ger särskilt begåvade unga utrymme att dela och utveckla stora tankar tillsammans med varandra, inspiratörer, visionära företag och akademiska institutioner. I Sverige beräknas det att ca 5% av befolkningen tillhör definitionen ”särskilt begåvad”, 35 000 unga 13 till 20 år. Brainpool erbjuder dessa ungdomar en plattform där de kan träffa varandra, utvecklas och utmanas både som individer och kunskapsmässigt tillsammans med inspiratörer, företag och akademiska institutioner. Idag finns verksamheten främst i Stockholm men arbetar aktivt för att starta upp på fler platser i Sverige. 

Right to Play 
Right To Play arbetar för att bryta utanförskap, ge ungdomar ett sammanhang, en tillhörighet och en plats där de blir aktiva deltagare i, inte passiva mottagare av, integration. Projektet “Ungdom leder Ungdom” är en del i Right To Play Sveriges ungdomsledarprogram. Frida Olsson, program manager och Saadat Khaliqyar, ungdomsledare berättade att de nu arbetar för att skala upp Right To Plays program och aktiviteter. Efter sin presentation fick de hasta vidare eftersom just denna kväll praktiserade Right To Plays ungdomar som publikvärdar på Sveriges herrlandskamp i fotboll. 

Bollihop
Sahar Khalili och Ella Karlsson från Bollihop i Linköping berättade om sin verksamhet som handlar om att kostnadsfritt och kravlöst erbjuda träningar i futsal och fotboll i syfte att skapa förutsättningar och inkludera fler tjejer till föreningslivet. Verksamheten når tjejer i olika åldrar som får ta del av träningarna och får uppleva social gemenskap, inkludering och idrottslig utveckling. Bollihop vill verka för ett öppnare föreningsliv och uppmanar till att ”tänka nytt”.  

Camp Cirkus
Ella Flintberg är en fyra vänner i Linköping som startat Camp Cirkus som anordnar läger med Cirkusskola. Här ges barn och unga möjligheten att testa på några av cirkusens olika element, såsom akrobatik, jonglering och mänskliga pyramider.  Det är ett nytt koncept som under den här första sommaren 2018 engagerat så många som 2000 barn i 7 kommuner.  Även Camp Cirkus vill expandera och nå ut till andra delar i Sverige, eller varför inte hela världen.

En Frisk Generation
Anja Nordenfelt började med att berätta om varför de startade En Frisk Generation. 
En Frisk Generation är en stiftelse med syfte att skapa förutsättningar för barnfamiljer i områden med begränsade resurser att få drivkraft och motivation till att leva ett hälsosamt liv för att motverka fysisk och psykisk ohälsa samt utanförskap.  Föräldrar och barn får under ett års tid ingå i programmet som innebär många olika aktiviteter, men även måltider och goda samtal. En Frisk Generation arbetar även aktivt och genom olika metoder och med stort fokus på forskning  för att mäta effekten på sina insatser. 

En tröja för alla
Onyx innebandysällskap är en ganska stor innebandyförening i Nyköping och Oxelösund. Sverker “Kecke” Lundh och Fredrik Strandlund presenterade projektet ”En tröja för alla” som handlar om att öppna upp och bjuda in så att alla som vill kan ta del av innebandy.  Genom samverkan med andra föreningar, skolor, fastighetsbolag och andra företag har de flyttat ut innebandyn från Sporthallar till områden där människor lever och bor.  Hos Onyx innebandysällskap finns det ”En tröja för alla”.

Frisk & Fri, Riksföreningen mot ätstörningar
Frisk & Fri syftar till att finnas överallt där det finns behov av stöd för de som är drabbade av ätstörningar och deras närstående.  Stefanie Nold som är verksamhetsansvarig beskrev den stödjande verksamhet som består av mail och telefonstöd. De erbjuder mentorer samt anordnar stödgrupper för såväl drabbade som anhöriga. Frisk & Fri har även kontakt med flera av landets ätstörningsenheter och vill vara ett komplement till professionell, klinisk vård. Det föreningen gör nu är att utveckla ett bra chattverktyg som dels underlättar för volontärerna som kan besvara flera stödsökanden samtidigt, men som framför allt gör att fler når fram och får rätt stöd och hjälp.

Kunskapsresan om dyslexi, Föräldraföreningen för dyslektiska barn
Fredric Helgesson inledde med att berätta om sina söner och hur de som föräldrar upplevde skolans agerande för barn som hade svårare att lära sig skriva och läsa än andra. Erfarenheter som sedan gjorde att Fredric 2016 tog initiativet till att skapa Dysseappen. En app där ungdomar med dyslexi delar med sig av tips, verktyg och strategier till andra barn och unga med dyslexi. .  Idag är det fler än 23 000 unga som har laddat ner appen.  Nästa steg i utvecklingen är att genom projektet ”Kunskapsresan om dyslexi” ge föräldrar, barn och unga ökad kunskap och stöd så att barnen inte hamnar i ett livslångt utanförskap.

Pure For Sure
Christina Lidén från Arne Ljungkvist foundation, började med att berätta om världens främste dopingjägare professor Arne Ljungqvist. En man som vikt sitt liv åt att bekämpa doping inom idrotten. Men det är inte bara är inom idrotten som doping förekommer. 20-25% av de kosttillskott som finns på marknaden innehåller dopingmedel utan att köparen vet om det.  Genom rörelsen Pure For Sure har nu Arne Ljungkvist Foundation utvecklat ett inspirerande och proaktivt utbildningsprogram för bättre hälsa och ren motionsidrott, anpassat för ungdomar i skolor och idrottsföreningar. Ett förebyggande utbildningsprogram med syfte att bidra till insikt och beteendeförändring mot en mer hälsosam livsstil.  

Receptbok för unga arrangörer och Upplan
Hos organisationen Vi Unga planeras och genomförs hundratals arrangemang per år av unga och förbundet har noterat att vid större arrangemang är matlagningen oftast ganska energifattig och ohälsosam.  Genom att ta fram en receptbok vill de motverka den trenden.  Joakim Stålåker jobbar för Förbundet Vi Unga som verkar efter devisen ”Av unga – För unga” och utöver projektet om receptboken berättade han om den första gången han kom i kontakt med idéer för livet och vilken betydelse det hade.  Det handlade då om att skapa en mötesplats för unga i en bygdegård på landet som blev så framgångsrik att den till slut konkurrerade ut den kommunala fritidsgården. Det resulterade till slut i att kommunen erbjöd föreningen att ta över själva fritidsgården för föreningen Upplans verksamhet. Nu finns konceptet på flera håll i landet och i andra bygdegårdar.  


Stiftelsen Våga va´dig själv!! – ledarutbildning
Stiftelsen Våga va´dig själv!! föddes ur det trauma som familjen Falkbäck drabbades av år 2005 när yngsta dottern Linda som då var 13 år, tog sitt liv.  Familjen Falkbäcks väg framåt ur det ofattbara blev stiftelsen Våga va dig själv!!! Stiftelsen genomför återkommande aktiviteter året om, aktiviteter som hänger ihop och stödjer varandra. Det handlar om lägerverksamheter, ungdomsledarutbildningar och återträffar. Ungdomar möts, trivs och växer genom upplevelser, gemenskap och glädje.  Lägerledaren Mika Päiväniemi berättade om den resa och utveckling lägerverksamheten haft och hur viktigt det är för framtiden att utbilda unga ledare. Vi fick även höra ungdomsledaren Emma Lenasdotter berätta om hon upplevt både lägren och ledarutbildningen och att hon genom att axla ledarrollen nu vill ge tillbaka genom att bidra till de unga som kommer till lägren idag.    

Sagitta 
Tove Jonstoij är journalist och regissör som främst jobbar med produktioner för barn- och unga. Toves möten och intervjuer med barn har gjort att hon nu vill göra något som lyfter inte bara utsatthet och mobbning utan även det som handlar om relationer och den tysta, osynliga utsattheten. Tove valde film som uttrycksform och i den finns två huvudpersoner, som på bågskytteklubben Sagitta umgås som kompisar, konkurrerar och där den ena är mindre snäll. Tove vill skildra samspelet mellan huvudpersonerna och främst genom den snälla personens synvinkel.  Filmens målgrupp är 10 – 13 åringar och till filmen som blir ca 8 minuter lång vill Tove även ta fram en handledning för fortsatta samtal.                

Även Suicide Zero och Caroline Meyer Lagersparre var på plats. organisationen har stöttats av Idéer för livet  för att ta fram en basutbildning i psykisk ohälsa. Utbildningen som heter ”Våga fråga”, ger dig verktygen du behöver för att upptäcka varningstecken och för att kunna agera om någon i din närhet verkar må riktigt dåligt.

 

Stort tack för allas deltagande och engagemang!