Ett köpcentrum som navet för social hållbarhet

Publicerades 11/22/2021

CentrumAkademin är ett nära samarbete mellan Göteborgs stad, Arbetsförmedlingen, Skandia Fastigheter Frölunda Torg och Skandias stiftelse Idéer för livet. Med våra erfarenheter från arbetet på Frölunda Torg vill vi inspirera offentliga och privata aktörer att sätta sig ner tillsammans och se hur de gemensamt kan skapa värde för sig själva och för samhället. Modellen har visat positiva resultat och är väl värd att kopieras.

CentrumAkademin bygger på en strukturerad samverkan mellan olika intressenter vilket har studerats av MISUM vid Handelshögskolan i Stockholm där forskare har undersökt hur samverkan mellan privata och offentliga aktörer kan skapa social inkludering. Forskningsrapporten lyfter ett antal viktiga faktorer för framgång och summerar vad som krävs för att skapa ett gemensamt värde för samtliga parter. För att lyckas behövs gemensamma ingångsvärden såsom agenda, mål och mätning, parallella stärkande aktiviteter och kommunikation. Den gemensamma organisation som byggts upp bidrar till framgången.

 

Seminarium 22 november

En av de största samhällsutmaningarna är integrationen av utrikesfödda och ungas inträde på arbetsmarknaden. Det har resulterat i en oroande utveckling som snabbt behöver vändas. En nyckel är ökad samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle med gemensamma ingångsvärden som grund. Detta presenteras på Frölunda Torg där vi lyfter frågan – Kan en modell utvecklad vid Frölunda Torg i Göteborg vara förebild till den förändring som nu måste ske över hela landet?

Deltar på scen gör ledande politiker, näringslivsföreträdare, forskare, tjänstemän och en fd. praktikant i en framtidsinriktad dialog ledd av den tidigare politiska chefredaktören Alice Teodoresco Måve

Arrangörer: Skandia Ideér för livet, Talangakademin och Skandia Fastigheter i samverkan med Göteborgs stad.

Tid: 22 november kl 13.00-14.15

Plats: Centrumhallen, Frölunda Torg

 

Deltagare

Initiativ som skapar nytta
Åke Pettersson, Vd Skandia Fastigheter
Stina Liljekvist, ordförande Skandias stiftelse Idéer för livet
Omran Abdullah, fd praktikant Talangakademin

Modellen i praktiken
Linus Warrenstein, Verksamhetsansvarig Talangakademin
Tommy Borglund, Lektor, Örebro Universitet
Jonas Frycklund, Biträdande chefsekonom Svenskt Näringsliv
Andreas Lökholm, Förvaltningsdirektör Göteborgs stad

Politiker i panelen
Martin Ådahl (C.) Ekonomisk politisk talesperson

Axel Josefson (M.) kommunalråd Göteborgs stad
Jonas Attenius (S.) kommunstyrelsen Göteborgs stad
Axel Darvik (L) 1:e vice ordf kommunstyrelsen Göteborgs stad