Examensdag för utbildning i SROI (Social return on investment)

Publicerades 12/06/2017

Fyra organisationer som Idéer för livet stöttar har genomgått en utbildning som syftat till att fördjupa kunskaperna om hur vi kan mäta och förstå effekter och värdeskapande utifrån metoden SROI (Social return on investment).

Genom fördjupande kunskaper i värdeskapandekedjan har de fått kunskaper i att påvisa sociala effekter och hur organisationen bidrar till ett socialt hållbart samhälle. 

Utbildningen har arrangerats av Skandias stiftelse Idéer för livet och pågått under ett års tid och genomförts av Serus AB.

Stort grattis till:

Friluftsfrämjandet
Andreas Karlsson, Mina Lilja Zwedberg, Åsa Stelin Barrén, Helena Graffman

Rädda Barnen

Helene Olson, Stina Walheim, Maria Edenholm-Oscarson

Föreningen Tillsammans
Julia Östfeldt, Caroline Maghi

En Frisk Generation
Matthias Lidin, Maria Sandegård, Anja Nordenfelt

Stort grattis och lycka till i arbetet med att nyttja era nya kunskaper i era verksamheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Hultfeldt

Innehållsansvarig

Innehållsansvarig