Examensdag i Värdeskapandekedjan –          och nu startar nästa kurs

Publicerades 03/26/2019

Nu har fler organisationer som Idéer för livet stöttar genomgått utbildningen som syftat till att fördjupa kunskaperna om hur vi kan mäta och förstå effekter och värdeskapande utifrån metoden SROI (Social return on investment). Utbildningen är så uppskattad så nu startar vi nästa kurs.

Genom fördjupande kunskaper i värdeskapandekedjan har ytterligare organisationer fått kunskaper i att påvisa sociala effekter och hur organisationen bidrar till ett socialt hållbart samhälle. Tillsammans utgör vi nu ett nätverk som träffas löpande för att utvecklas inom området.

Utbildningen har arrangerats av Skandias stiftelse Idéer för livet och pågått under ett års tid och genomförts av Serus AB.

Stort grattis till Brainpool, Mind och Motivationslyftet.

På bilden ser vi några av deltagarna. Från Brainpool Stina Boman Wittich och Anton Lindvall. Mind företräds av Lovisa Sandberg och Johanna Nordin. Och Motivationslyftet/Star for Life som representeras av Katrin Meyer, alla tillsammans med oss på Idéer för livet och med vår utbildare Erik Jannesson från Serus.

Ny kursomgång  och nya deltagare

Nu startar vi nästa kurs som under året kommer de att få fördjupande kunskaper i SROI. Den 26 mars välkomnar vi fyra nya deltagande organisationer:

  • Rädda barnen, verksamheten På lika villkor
  • Sparks Generation
  • CentrumAkademin
  • Våga vara dig själv