Fler unga förtidspensioneras – SVT och SR rapporterar om stödinsatser i skolan

Publicerades 12/16/2013

Förtidspensioneringar har ökat med över 40 procent bland de under 30 år. Det rapporterar SVT i en artikel. Ingvar Nilsson, kommenterar och kallar det ett ohyggligt resursslöseri, där utvecklingen går att vända. SR Morgonekot rapporterar samtidigt om stödinsatser i skolan där Ingvar intervjuas och berättar om de långsiktiga vinster som kan göras med insatser i rätt tid.

SVT skriver i sin artikel att förtidspensioneringen minskar sett över hela befolkningen. Men det är dyster utveckling bland de under 30 år. Där har det istället skett en ökning på 42 procent de senaste tio åren.

Artikeln hänvisar till försäkringskassan som menar att den största delen av ökningen handlar om psykiska diagnoser och förtidspensioneringarna sjunker längre ner i åldrarna.

Det finns lösningar för att vända utvecklingen

Nationalekonomen Ingvar Nilsson som tillsammans med Anders Wadeskog räknat fram vad utslagningen av unga kostar samhället. Tillsammans med Skandia Idéer för livet har Ingvar och Anders utbildat sammanlagt 80 kommuner i den kalkylmodell framtagen för Idéer för livet och som, per kommun och årskull, visar på förebyggande insatsers värde och utanförskapets pris. Detta arbete har rönt stor uppmärksamhet både på nationell och lokal politisk nivå och även medialt.  I varje årskull på ungefär 110 000 barn, så är det ungefär 13 000 som lämnar gymnasietiden för ett livslångt utanförskap. Prislappen för en enda årskull är 260 miljarder.

Ingvar Nilsson anser att det är ett ohyggligt resursslöseri och att utvecklingen faktiskt går att vända med många av de effektiva och billiga lösningar som faktiskt finns.

”För det första tappar vi de här ungdomarnas förmåga att arbeta. För det andra måste vi försörja dem. Och för det tredje ger passiviteten de flesta av dem följdproblem som kostar pengar, missbruk eller psykisk ohälsa. Och för ganska många av dem är det onödigt”.

Stödinsatser i skolan i rätt tid en lönsam investering I ett inslag på Morgonekot på Sveriges radio intervjuas Ingvar Nilsson om hur det på sikt kan löna sig ordentligt med stödinsatser i skolan, för unga med exempelvis läs- och skrivsvårigheter.

”Det är ofta en ganska obetydlig kostnad för att göra en insats tidigt medan kostnaden för att avstå ofta blir väldigt hög”, säger Ingvar i inslaget.

Ett exempel han tar upp är om ett datorprogram som läser upp skriven text kan hjälpa en elev med skriv- och lässvårigheter att nå fullgoda betyg är det en lönsam investering:

”Kostnaden för en sådan investering handlar om ca 25 000 kronor, medan ett misslyckande som leder till att personen hamnar utanför arbetsmarknaden kostar cirka en miljon kronor”.

 

Läs artikeln från SVT

http://www.svt.se/nyheter/sverige/allt-fler-unga-i-fortidspension

Lyssna på inslaget från SR Morgonekot, där Ingvar intervjuas

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/297090?programid=4540&playepisode=297090