För att föräldrar ska få mer stöd –  vi utökar samarbetet med Mind

Publicerades 04/05/2023

Att vara förälder kan vara utmanande, särskilt när den psykiska ohälsan bland unga ökar. För att stötta Sveriges föräldrar utökar Skandias stiftelse Idéer för livet nu samarbetet med Mind. Samarbetet omfattar en förstärkning av Minds Föräldralinje samt ökat kunskapsstöd online.

I Sverige finns drygt 1,1 miljoner familjer med barn under 18 år. Att vara en bra förälder är utgångspunkten för de allra flesta men när det krisar i familjen kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig för att få hjälp. 

-Vi tycker att det är viktigt att satsa på förstärkt stöd till föräldrar och är tacksamma att vi kan utöka samarbetet med Mind. Många föräldrar har barn som mår dåligt och de har svårt att få den hjälp de behöver. Genom att stärka Föräldralinjen vill vi öka möjligheterna till hjälp och råd i en tuff situation. Ett stärkt föräldrastöd kan vara avgörande för barn och ungas utveckling och välbefinnande, säger Stina Liljekvist, ordförande Idéer för livet.

En studie från Örebro Universitet visar att föräldrar gärna tar emot professionell hjälp, särskilt när barnen är mellan 10 och 20 år. Forskning från Uppsala universitet visar dessutom att den mest effektiva förebyggande insatsen för barn med beteendeproblematik är just evidensbaserade föräldrastödsprogram.

Drygt 46 procent av alla barn och ungdomar som sökte vård på barn- och ungdomspsykiatrin förra året fick ett besök inom 30 dagar i enlighet med vårdgarantin. Skillnaderna mellan regionerna är mycket stora och behovet av fler program som stöttar föräldrar och deras barn är stort. 

Mind har redan en Föräldralinje med ett telefonnummer som föräldrar kan ringa och mötas av professionellt utbildad personal med ett ideellt uppdrag. Föräldralinjen tar emot ca 1 300 samtal per år.

Samarbetet med Idéer för livet innebär en satsning för att kunna ta emot fler samtal såväl som en ökning av föräldrastöd online samt marknadsföring av Föräldralinjen.

– Många föräldrar som hör av sig till oss lever med barn som mår väldigt dåligt. De uttrycker stor oro och uttrycker ofta tacksamhet för stödet i Föräldralinjen. Vår förhoppning är också att nå fler föräldrar i ett tidigare skede med kunskapsmaterial, för att på så sätt bidra till barns psykiska välbefinnande, säger Karin Schulz, generalsekreterare på Mind.

Idéer för livet fokuserar på att bidra till utvecklingen av effektivare metoder för att  mäta värdet av förebyggande sociala insatser. Att göra rätt insats vid rätt tid lönar sig – både för samhället och för alla barn och unga. Tillsammans skapar vi framtiden!