Fortsatt satsning på trygghet – förstärkt samarbete med ny verksamhetschef på Nattvandring.nu

Publicerades 10/20/2023

Skandias stiftelse Idéer för livet var med och grundade Nattvandring.nu 2008 och nu utökas samarbetet. I samband med det tillträder även en ny verksamhetschef: vi hälsar Nadim Ghazale varmt välkommen som ny verksamhetschef för Nattvandring.nu från 22 januari 2024.

– Som samhälle har vi ett gemensamt ansvar att öka tryggheten för våra unga. Där har Idéer för livet i år fattat beslut om särskilda insatser för ökad trygghet. Det innebär ett flertal olika initiativ och insatser där en satsning för en ökad vuxennärvaro i det offentliga rummet är ett prioriterat område där Nattvandring.nu bedriver en mycket viktig verksamhet. Jag är stolt över att Idéer för livet har varit med sedan start och lagt grunden för att 60.000 ideellt engagerade vuxna kunnat vara aktiva för ökad trygghet. Det säger Stina Liljekvist, ordförande för Skandias stiftelse Idéer för livet.   

Idéer för livet var med och grundade Nattvandring.nu 2008. Idag är Nattvandring.nu en rikstäckande politiskt och religiöst obunden verksamhet som arbetar för ett ökat vuxenengagemang för barn och unga genom att stödja, främja och utveckla nattvandringen i hela landet. 

– Sverige befinner sig i ett läge där behovet av ett starkt civilsamhälle aldrig varit större. Nattvandring är redan en etablerad och mycket väl fungerande organisation och jag ser mycket fram emot att vara med och utveckla det ytterligare och ta nya kliv framåt i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete som nattvandring innebär. Det säger Nadim Ghazale, tillträdande verksamhetschef på Nattvandring.nu.  

I Idéer för Livets rapport ”Ungas trygghet och framtidstro” lyfter vi fram att unga idag upplever en högre otrygghet än tidigare. Platser som särskilt pekas ut som otrygga av unga är skolan och boendemiljön. Unga (16–24 år) är mer utsatta än äldre (25–84 år). Fler vuxna behövs ute och därför ökar nu Idéer för Livet samarbetet. Med Nadims erfarenhet och kunnande kommer Nattvandring att kunna stärka verksamheten ytterligare och samarbetet fördjupas och breddas. 

– Såsom samhällsläget är idag känns det självklart att göra en extra insats och därför kliver vi in än mer för att skapa förutsättningar för ett tryggare offentligt rum med Nattvandring.nu. Jag hoppas att det är fler organisationer som delar samma vilja och vill engagera sig. Med rekryteringen av Nadim Ghazale får vi större möjligheter att agera för en tryggare vardag för våra unga – något som aldrig känts viktigare, avslutar Stina.

Om Nattvandring.nu  
Nattvandring.nu bidrar till att skapa trygghet i samhället. 450 lokala nattvandrargrupper genomför drygt 25 000 vandringar per år med hjälp av cirka 60 000 ideellt engagerade vuxna. Vi vet att ett effektivt trygghetsskapande arbete är brottsförebyggande och kan göra stor skillnad.