H.K.H. Prinsessan Sofia tar plats i styrelsen för Idéer för livet

Publicerades 11/07/2019

Pressmeddelande: Skandias stiftelse Idéer för livet har utsett H.K.H. Prinsessan Sofia till styrelseledamot. Prinsessan tillträder som styrelseledamot i samband med styrelsemötet den 9 december. Prinsessans kunskaper och engagemang för barn och ungas situation kommer att tillföra värdefull kompetens till stiftelsens arbete.

– Jag har sedan länge ett stort engagemang för barn och unga och har följt det viktiga arbete som Idéer för livet gör. Stiftelsen stöttar viktig forskning kring ungas välmående och jag ser fram emot att bidra till det arbetet, säger H.K.H. Prinsessan Sofia.

Stiftelsen Idéer för livet är oberoende och styrelsen består av ledamöter från olika samhällsaktörer. Styrelsen samlas fyra gånger om året för att ta beslut om vilka lokala projekt, forskningsinitiativ och metodutveckling som ska beviljas stöd.

– Det är oerhört glädjande att Prinsessan Sofia kommer att vara en del av styrelsen för Idéer för livet. Prinsessan har ett stort engagemang i frågor som stiftelsen arbetar med och hennes kunskap kommer att vara viktig för att utveckla verksamheten. Vi lägger nu ytterligare fokus på forskning och effektmätning av förebyggande insatser för barn och unga, säger Stina Liljekvist, ordförande för Idéer för livet.