Här är vårens beviljade projekt

Publicerades 05/31/2017

Läger, sommaraktiviteter, hälsa och stöd till särksil utsatta. Det är några av de projekt som beviljas stipendium frånstiftelsen Idéer för livet i maj 2017.

Sommar och lov förknippas med skön ledighet och roliga aktiviteter – men inte för alla. Många unga har en orolig tid över sommaren med knappa eller inga resurser för semester, utflykter eller andra aktiviteter. Det är en av anledingarna till att stiftelsen Idéer för livet väljer att stötta flera läger och andra sommarktiviteter. Med en meningsfull fritid får dessa barn och unga gemenskap och ett bra sammanhang att vistas i under lovet.

Så här har stipendierna fördelats mellan olika typer av projekt i maj 2017:

 • 12 läger eller andra sommarlovsaktiviteter
 • 5 st projekt med stöd till särskilt utsatta
 • 5 projekt i skola (hälsa, antimobbing, läsprojekt)
 • 2 projekt avser material/bok
 • 1 Biodling
 • 1 Värdegrunds/antimobbingprojekt på Ridhus
 • 2 Fiskeklubbsprojekt
 • 1 projekt med mentorskap/läxläsning
 • 1 projekt för att skapa tryggare närområden
 • 1 större initiativ, förstudie/ digital plattform för särbegåvade
 • 1 jämlikhetsprojekt
 • 3 projekt riktade till funktionshindrade