Höstens nya stipendier är klara!

Publicerades 10/24/2017

Vid styrelsemötet den 11 oktober beslutade stiftelsens styrelse att bevilja stöd till 21 olika initiativ och ideer för förebyggande projekt som främjar barn och ungas hälsa och trygghet. Stort grattis och lycka till.

Så här har stipendierna fördelats mellan olika typer av projekt vid höstens stipendieomgång:

 • 2 integrationsprojekt med matlagning respektive idrott som metod.
 • 2 projekt i ämnesområdet kultur. konstskola som aktivitet på skollovet och praktiskt arragnörskap av och för unga. 
 • 5 projekt för skapande av mötesplatser med meningsulla aktiviteter 
 • 1 projekt med läxhjälp för tjejer som lever med begränsningar och hedersrelaterade normer.
 • 4 tjej eller killgruppsverksamheter.
 • 1 projekt för stresshantering
 • 1 kunskapsprojekt om dyslexi
 • 1 informationsprojekt om barns utsatthet på nätet
 • 1 Antomobbingprojekt riktat till skolor
 • 1 Hälsofrämjande kampanj om vikten av att röra på sig.
 • 2 indrottsprojekt som riktar sig till små barn.

Här kan du läsa mer om de beviljade projekten