Hur skapar vi en jämlik hälsa – seminarium tills med Gen Pep och En Frisk  Generation

Publicerades 07/11/2019

Denna viktiga fråga handlade Generation Pep, En Frisk Generation och Idéer för livets seminarium om i Almedalen. Hur kan vi tillsammans arbeta för att alla barn ska ha samma möjlighet att växa upp till friska och starka individer? Vad kan civilsamhället bidra med och hur kan vi mäta och förstå effekten av insatserna?

Civilsamhället har mycket att bidra med, tillsammans når de barn och unga i många olika områden och i olika sammanhang. Barn rör på sig för lite och få kommer upp i rekommendationerna för daglig fysisk aktivitet. De som rör på sig minst är flickor boende i områden med socioekonomiska utmaningar. Många insatser görs men vilka har verklig effekt. Vi satte ocks ljus på frågan om hur vi kan mäta och förstå effekten av de insatser vi gör.

Riksidrottsförbundets strategi 2025 siktar mot en inkluderande idrott och regeringen ser idrottsrörelsen som en stark kraft för att nå folkhälsomålen. Många organisationer omfattas dock inte av RF:s olika specialförbund men utgör en enorm viktig kraft. Hur kan RF samverka med civilsamhället för att tillsammans bidra till en bättre folkhälsa och nå målen i RF:s strategi 2025?

Vi fick lyssna på flera framgångsrika exempel och initiativ bl a Cityidrott i Landskrona som stiftelsen stöttat liksom En Frisk Generation och verksamhetschefen Anja Nordenfeldt. Change the game och Bara vanlig berättade om sina respektive verksamheter om hur de bidrar till att fler barn kommer i rörelse.

Gisela Nyberg från Karolinska Institutet forskar på området och belyste problemet i stort men la också en särskild vikt vid flickors möjligheter till rörelse samt barn och unga i våra förorter. Hon efterlyste en nationell strategi för att få fler barn i rörelse.

Idéer för livet har mycket kunskap att bidra med tillsammans med alla de organisationer som vi stödjer runt om i landet, som arbetar för att barn och unga ska få en bättre hälsa.Vi erbjöd RF vår kunskap och expertis för att nå målet att fler barn ska röra på sig.

Tillsammans ska vi arbeta och lobba för att en nationell strategi kommer på plats för att vi ska nå folkhälsomålen och få friska och starka barn och unga. 

Se filmen från seminariet här