Idéer för livet 30 år – en informations och kunskapsgala för att uppmärksamma det förebyggande arbetet!

Publicerades 01/15/2018

Den 30 november 2017 kulminerade firandet av Idéer för livets 30 år i samhällets tjänst med en gala på Skandiascenen, Cirkus i Stockholm. En gala som ville förmedla kunskap, inspiration och berättelser om att se en utmaning, ha en idé för lösning och att tillsammans med Idéer för livet kunna genomföra den. Att stiftelsen gjort mycket nytta under alla år och att den är lika viktigt nu som för 30 år sedan, det ser vi i de kontakter vi har dagligen och inte minst fick vi inspireras av många goda exempel på förebyggande och viktiga initiativ under den här galakvällen. Här kommer en liten sammanfattning:

Kvällens moderator var Titti Schultz som med varm hand höll i vårt varierande program. Tillsammans med Skandias koncernchef Frans Lindelöw inledde de kvällen med att hälsa H.K.H. Prinsessan Sofia och alla gäster varmt välkomna. 


Tidigare vd på Skandia 1987, Björn Wolrath, som också grundade stiftelsen Idéer för livet berättade vad det var som fick honom att initiera projektet, och att det först var tänkt att vara ett treårigt projekt. Här står Idéer för livet nu 30 år senare och har bidragit till att 4000 projekt och idéer fått stöd, att stiftelsen bidragit till metodutveckling och forskning då samhällsutmaningarna fortsätter att påkalla uppmärksamhet.


Utrikesminister Margot Wallström och styrelseledamot Stig-Arne Bäckman berättade om det första beviljade projektet ”Urkraft” – En stor och svulstig idé som blev verklighet tack vare stöd från stiftelsen. Budskapet från båda var: Människor kan göra fantastiska saker och framsteg om de får finnas i ett sammanhang. 


Ola Mattsson, Sverigechef på Rädda Barnen, berättade om samverkan som nyckel för att påverka och förändra situationen för barn och ungas villkor. Han lyfte High Five som hjälper idrottsföreningar att ta fram handlingsplaner för ett inkluderande värdegrundsarbete. Om utvecklingen från att bara vara ett par partners till att omfatta SISU, Riksidrottsförbundet och en rad andra organisationer. Idag kan vi se resultatet i form av en tryggare tillvaro i föreningarna. En annan framgångsrik samverkansmodell är På Lika Villkor, där näringslivet tillsammans med civilsamhället och offentlig sektor ingår partnerskap för att mobilisera och skapa förändring i områden med hög barnfattigdom. Han avslutade med orden: Tillsammans skapar vi förändring på riktigt. 


Jana Söderberg Verksamhetschef för Motivationslyftet (en del av Star for life Group), talade om vikten av att träna motivation i skolan och på så sätt stärka ungdomars självkänsla, självinsikt samt motivation att skapa egna målbilder.

I en tid där unga känner allt större press och krav, där den psykiska ohälsan ökar, behöver unga inspireras att värdesätta sin utbildning, att uppnå förmågan och färdigheten till ett stimulerande och meningsfullt skolarbete samt att leva ett hälsosamt liv.  Skolor som använder Motivationslyftet vittnar om ökad studiero och motivation såväl hos lärare som elever och ett bättre klassrumsklimat.


Ett av de projekt som beviljats stipendium från Idéer för livet är Vägen ut – Vi unga. Föreningen grundades av gruppen Panetoz som ville skapa en mötesplats för unga att utvecklas i. Med vägen ut är syftet att fånga intresset för musik, dans och teater bland unga och samlas kring ett gemensamt mål. Ungdomarna får dessutom möjligheter att skaffa sig referenser till en massa fler frågor som kommer att möta dem i vuxenvärlden. Alice Bergström från föreningen framförde en grymt bra rapp som hon skrivit själv.


Ett nyinstiftat pris – Årets ide för livet

Skandias stiftelse Idéer för livet instiftade i anslutning till att stiftelsens firar 30 år ett nytt pris – Årets idé för livet! Priset delas ut i två kategorier, hälsa och trygghet.

Kvällen till ära delade H.K.H. Prinsessan Sofia ut priset till vinnarna. 


Årets idé för livet i kategori  hälsa blev DysseAppen och priset gick till  Föräldraföreningen för dyslektiska barn för sitt arbete med att sprida information och kunskap om dyslexi och med en smart app göra stor skillnad för unga med läs och skrivsvårigheter.

 


Årets idé för livet i kategori  trygghet blev Tris (Tjejers rätt i samhället) som med en unik kompetens kring hedersrelaterat förtryck bidrar till att ge kvinnor och flickor demokratiska rättigheter samt bli en del av det svenska samhället.


Till ackompanjemang av kvällens husband  framförde artisten Mollie Minott låten  ”Under ytan” av Uno Svenningsson.  En låt som har en särskilt stor betydelse för Idéer för livet då den utgjorde bakgrundsmusik till den informationsfilm om utanförskap som Idéer för livet tog fram i mitten på 90-talet. 


Mollie sjöng även sin egen låt ”Mama” en fantastisk soul-låt som nu finns som singel och som kommer att finnas med på hennes kommande album.


Professor Arne Ljungqvist berättade om varför han startade stiftelsen ”Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation” och varför det är så viktigt med initiativ som projektet Pure for Sure som Idéer för livet stöttar. Stiftelsen ser att det finns ett stort behov av förebyggande insatser mot ungdomar och motionärer även utanför idrottens värld. Pure For Sure utvecklar inspirerande och proaktiva utbildningsprogram för bättre hälsa och ren motionsidrott, anpassade för ungdomar i skolor och idrottsföreningar samt för vuxna motionärer på gym och arbetsplatser. 


Föreläsaren och inspiratören Andreas Jonsson är initiativtagare till ”Livet blir bättre”. Andreas är en ofta anlitad föreläsare för högstadie- och gymnasielever och berör ämnen som normer, attityder och förhållningssätt.  Andreas gjorde oss uppmärksamma på att livet är ett bindestreck och vi själva kan välja vad bindestrecket ska innehålla. När man mår som sämst, vill han ge hopp, om att Livet blir bättre. Hans budskap är att du själv kan påverka din situation och ”Det händer något när du slutar att existera, och börjar leva istället”


Idéer för livet har tagit initiativ till och finansierat en rad olika forskningsprojekt. De senaste åren har fokus varit på att ta fram mätmetoder och räkna på värdet av sociala investeringar och stödja forskning som påverkar människors hälsa och trygghet på ett verknings-fullt sätt. Lena Hök, f.d. verksamhetschef Idéer för livet, berättade om utvecklingen av Idéer för livets verksamhet som kommit att omfatta mer forskning och metodutveckling och om samar-betet med Uppsala Universitet. Professor Anna Sarkadi, från Uppsala Universitet, gav en intressant och inspirerande bild om hur viktig roll forskningen kan spela och om behovet av verktyg som beslutsunderlag för beslut kring förebyggande insatser och dess värde för en hållbar utveckling.


Brainpool är ett av de senast tillkomna sam-arbetena till Idéer för livet och är en community för unga med särskild begåvning. Stina Boman Wittich, grundare av Brainpool, berättade att när de möter unga med särskild begåvning slås de av kraften, förmågorna och de kloka reflek-tionerna som de unga har. Men det finns också en annan sida, som tyvärr kan vara ganska mörk där de unga lever i utanförskap, ensamhet, depressioner och sjukskrivningar. Unga med särskild begåvning behöver förstå varför de är annorlunda, ges rätt förutsättningar och hitta trygghet. Brainpool arbetar också för att avdramatisera begreppet begåvning och inkludera särbegåvning i samhället. Stina avslutade med orden ” Det är viktigt att vi tillåter alla att vara bra på det de är bra på!”


Kvällen avslutades med en stark tolkning av Marie Fredrikssons Sparvöga.

Sparvöga är också musik som spelat stor roll Idéer för livets verksamhet.  Tillsammans med en barnkör framförde Mollie Minott låten och det blev en fin och stämningsfull final på galakvällen.