Idéer för livets styrelse har beviljat nya stipendier

Publicerades 02/28/2020

Den 12 februari samlades stiftelsens styrelse och beslutade om nya stipendier. Den här gången beviljades 21olika  lokala projekt och ett forskningsinitiativ. Flera av de lokala projekten handlar om att hitta metoder för ökad effekt i att skapa ett samhälle som är tryggt och inkluderande. Så här i början av året planeras för många olika former av sommarlovsaktiviteter. Flera läger och andra  sommaraktiviteter har också beviljats stipendium den här omgången.  Det var också ett forskningsinitiativ som fick stöd till en studie med syfte att generera ny kunskap om förskolebarns fysiska aktivitet och som omfattar pedagogers förmåga att stimulera till ökad rörelse hos små barn.

Stiftelsens styrelse 


(Presenteras från höger)

Bodil Långberg
Tidigare kanslichef Stiftelsen Allmänna barnhuset

Stig-Arne Bäckman
Föreläsare och inspiratör. Grundare av URKRAFT Skellefteå och Affärsutvecklare på Nordiskt Valideringsforum.

H.K.H Prinsessan Sofia

Stina Liljekvist – ordförande
Skandia, chef strategisk kommunikation

Hans G Svensson
Ordförande Korpen och styrelseordförande Pro Skandia

Anna König Jerlmyr
Gruppledare för Moderaterna i Stockholms stad och finansborgarråd.

Thomas Johansson
Ansvar länsstyrelsernas nationella uppdrag Mänskliga Rättigheter och länsstyrelsernas nationella uppdrag Barnrättsfrågor.