Många barn och unga fick en trygg och meningsfull sommar tack vare Idéer för livet

Publicerades 08/26/2020

Många barn och unga har fått en trygg och meningsfull sommar genom Idéer för livets och övriga samarbetspartners aktiviteter och projekt.

Trots en annorlunda vår och sommar, som genomsyrats av effekterna av pandemin och samhällets restriktioner för att minska smittspridningen av coronaviruset, har Idéer för livets beviljade projekt kunnat genomföras. Projekten har bidragit till att fler barn och unga fått möjlighet till ett hälsosammare och tryggare liv, men också en meningsfull sommar, vilket behövts mot bakgrund av den rådande situationen. Här lyfter vi några av projekten och våra samarbetspartners värdefulla insatser.

Kollo

I år beviljade Idéer för livet ett tiotal projekt med syftet att genomföra aktiviteter för barn och unga. Olika former av sommaraktiviteter och lägerkollon har genomförts i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. En del av projekten har också ställts om till digitala aktiviteter för att möta myndigheternas restriktioner kopplat till coronasituationen. Totalt har cirka 1500 barn kunnat ta del av aktiviteterna i de olika projekten.

Ett av dessa kollon är Synsholmen som ligger utanför Söderköping vid S:t Anna skärgård. Kollot drivs helt ideellt och allt ekonomiskt överskott går tillbaka till verksamheten. 
Den 11 augusti gjorde Rapport ett inslag om verksamheten på ön. Albin Geijer, kolloföreståndare på Synsholmen intervjuades.

— Många barn har hört av sig till oss under våren och innan vi kunde ge ett definitivt svar på om kollot skulle bli av eller inte, var det riktigt jobbigt. Kollot är en verksamhet som många barn ser fram emot och även kanske det enda som barnen gör under ett sommarlov, säger Albin. 

Kollot har anpassat verksamheten utifrån coronasituationen. En del hajker har varit tvungna att ställas in, barnen sover mer utspritt och matsituationerna är anpassade.

— Man måste få komma ut och röra på sig och få frisk luft. Det går inte att sitta inne och spela data- eller TV spel hela dagen. Vi behöver umgås utomhus tillsammans, säger ett av barnen i inslaget.

Nattvandring

Stiftelsen Nattvandring.nu grundades 2008 av Skandia och E.ON.  Totalt finns det närmare 400 lokala grupper i 21 län.

— På Skandia och Idéer för livet vill vi genom förebyggande arbete bidra till ett tryggare och mer hållbart samhälle. Genom att få vuxna och föräldrar att nattvandra på dag- och kvällstid där ungdomar rör sig, gör vi precis det, säger Elisabeth Harsem, som är Skandias representant i styrelsen för stiftelsen Nattvandring.nu

Janne Lundholm, verksamhetsansvarig för Nattvandring.nu och som själv nattvandrat sedan 1998 berättar om nattvandringen under sommaren.

— Det här blev en sommar med stort tryck på vår verksamhet, de lokala grupperna har i många fall engagerat sig över det normala. Behovet av trygga vuxna har aldrig varit så stort som i år och orsaken är corona, vilket också gjorde att fler ungdomar var hemma under sommaren.

Eftersom de flesta av oss har stannat hemma under sommaren har det också inneburit att ungdomar i större utsträckning umgåtts mer nära än tidigare. Ungdomarna har samlats på öppna ytor utomhus, till exempel i parker för att umgås och festa. Många av de lokala grupperna gör normalt uppehåll med nattvandringen under sommaren. Men i år har man försökt genomföra vandringar i betydligt större utsträckning än tidigare, och detta har resulterat i betydligt fler vuxna ute än en normal sommar.

Stiftelsen har under sommaren startat ett 20-tal nya grupper och intresset för verksamheten har vuxit, inte bara hos de ideella krafterna, utan även bland kommunerna. Resultatet är att fler kommuner har hört av sig och vill veta mer om verksamheten och vad vi erbjuder. Jag ser framför mig att det här kan resultera i fler samverkansavtal mellan kommuner och stiftelsen. Som det nu ser ut nu kommer hösten och vintern att ha fortsatt stort tryck på verksamheten med fler grupper, kurser och allt som detta för med sig, avslutar Janne.

Läs mer om Nattvandring.nu här.

Digifritids

Idéer för livet har under många år samarbetat med Rädda Barnen och i våras lanserades ”Digifritids”, med stöd av Idéer för livet. På den digitala skolgården kan barn gå i träningsskola, i spelrummet kan de spela roliga spel och i biblioteket finns gratis böcker och filmer samt material som inspirerar till ökad kunskap om barns rättigheter. Vid anslagstavlan får barn möjlighet att dela sina berättelser om vardagen just nu.

Mellan den 10 juni -16 augusti har Digifritids haft 20 382 nya besökare och totalt har Digifritids haft 43 889 besökare sedan appen lanserades i april. Ljudböcker och fysisk träning är de aktiviteter som barnen använt mest under sommaren.

— Det är många som tycker att Digifritids är ett mycket bra och välkommet komplement till den ordinarie fritidsverksamheten. Vi får kontinuerligt in förfrågningar från olika aktörer som vill veta mer eller bidra på olika sätt, berättar Mary Douglas som är ansvarig för Digifritids.

— Under hösten kommer fler barn att delta i utvecklingen av Digifritids och nytt material kommer upp löpande. Vi kommer även fortsätta arbetet med att nå ut till så många barn som möjligt genom att sprida information om att Digifritids finns, avslutar Mary.

Läs mer om Digifritids verksamhet här.