Nu lanseras digitalt fritids

Publicerades 04/21/2020

Corona-viruset påverkar barns möjlighet till skola och fritid. Allt fler barn stannar hemma från skola och fritidsaktiviteter, samtidigt som de saknar kompisar och mor- och farföräldrar eller andra trygga vuxna. Många barn känner också en oro för familjens ekonomiska situation. Idéer för livet har i många år samarbetat med Rädda Barnen och går nu in med stöd till ett digitalt fritids. Tillsammans har vi startat en verksamhet som ger barn en trygghet de efterfrågar.

Med stöd från Idéer för livet har Rädda Barnen och Generation PeP tillsammans med en rad aktörer skapat en digital plattform där barn ska få möjligheter att utveckla kunskap, få en aktiv fritid och nära tillgång till stöd av trygga vuxna.

Digifritids är en digital barnvänlig mötesplats framtagen för barn i låg- och mellanstadiet och ska finnas som stöd för barn som av olika anledningar är hemma. Det kan handla om barn som mår bra, men är hemma med små förkylningssymtom enligt nuvarande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, men också barn som är hemma då skolan inte är tillgängligt som vid helger och lov.

Digifritids erbjuder många aktiviteter. På den digitala skolgården kan barn gå i träningsskola, i spelrummet kan de spela roliga spel och i biblioteket finns gratis böcker, filmer och material som inspirerar till ökad kunskap om barns rättigheter. Vid anslagstavlan får barn möjlighet att dela sina berättelser om vardagen just nu. Digifritids ger också stöd och tips till vuxna om att strukturera upp dagarna på ett bra sätt för barn hemma och ge inspiration till hur de kan hantera sina studier.


– När vuxna och barn möts i mindre utsträckning minskar möjligheten att fånga upp barn på samma sätt som tidigare. Speciellt i en period med social distansering blir det extra viktigt att hitta sätt att mötas – ett digitalt fritids är en sådan lösning. Med Digifritids får barnen en meningsfull fritid vilket är viktigt när man av olika anledningar behöver vara hemma i större utsträckning. Och den finns där för att skapa trygghet om barn känner oro, säger Stina Liljekvist ordförande för Skandias stiftelse Idéer för livet.

Barn kan känna oro för att vardagen inte är som vanligt, att man inte får träffa mor- och farföräldrars, släktingar eller kompisar. Det kan vara oro för vad som händer i skolan, skolavslutning eller bråk i familjen när många går hemma och på varandra. Det kan också handla om barn som känner oro för ekonomi eller vuxna som förlorar jobbet.

Skolan och fritidshemmen är viktiga skyddsfaktorer för barn i som lever i utsatta situationer. Barn som lever i familjer på marginalen eller där våld är en del av vardagen riskerar att förlora det viktiga stöd lärare, elevhälsopersonal och fritidsledare idag utgör.

När skolor helt eller delvis stänger eller när barn i perioder måste vara hemma riskerar de snabbt att hamna utanför samhällets radar. Därför är Digifritids en mycket viktig satsning i det förebyggande arbetet kring en tillvaro med god hälsa och ökad trygghet.


Fakta

  • 2 av 10 barn för på sig för lite och under WHOs rekommendationer om 60 minuter per dag (Generation Pep 2020)
  • I Sverige lever ungefär ett av tio barn i en ekonomisk situation som innebär att pengarna inte räcker till i vardagen. (Rädda Barnen 2018)
  • Redan i mellanstadiet visas de första signalerna med en problematisk skolfrånvaro. Om inte trenden bryts riskerar dessa barn att bli hemmasittare på högstadiet. (Idéer för livet 2016)