Ny bok: Utanförskapets pris – om förebyggande sociala investeringar

Publicerades 11/26/2014

Utanförskapet är en av vår tids största samhällsutmaningar. Skolmisslyckanden, som ofta leder till arbetslöshet, missbruk och andra former av utanförskap går att undvika, men ändå tillåts 13 000 barn varje år lämna svensk skola utan fullständiga betyg

Skandias hållbarhetschef Lena Hök har tillsammans med nationalekonomen Ingvar Nilsson samt författaren och forskaren Nima Sanandaji skrivit en bok om utanförskapets kostnader som varje förtroendevald i kommun, landsting och riksdag bör läsa.

Vi investerar i dag ca 1,2 miljoner kronor i varje enskilt barns tolvåriga skolgång, investeringar som till stor del går förlorade i och med det stora bortfallet från svensk skola. Trots det finns sällan resurser i kommunens budget för enkla stödinsatser som kan motverka skolmisslyckanden och i förlängningen utanförskap. Insatser för att bryta utanförskap kostar pengar, men det är ännu dyrare att låta bli.

Om boken

Boken betonar betydelsen av att bemöta framtida utanförskap genom preventiva sociala investeringar. Lena Hök, hållbarhetschef på Skandia, reflekterar över hur näringslivet och den ideella sektorn kan bidra till att förebygga framtida utanförskap. Hök berättar varför Skandia under längre tid engagerat sig i frågan, vilka resultat Skandias insatser lett till och hur fler kan bidra. 

Nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog har i 35 års tid räknat på utanförskapets pris. Författarna diskuterar hur tidiga specialsatsningar i skolan, projekt fokuserade på rehabilitering och framgångsrika arbetsmarknadsåtgärder kan bryta en cirkel mot utanförskap.

Författarna belyser hur politiker ofta avfärdar sociala investeringar som för kostsamma när kostnaden för att inte agera i själva verket ofta blir betydligt högre. Nima Sanandaji berör betydelsen av att utgå från innovativa arbetssätt och kontinuerligt utvärdera projekt för att lyckas väl med preventiva satsningar. En fördom mot sociala investeringar är att de ofta inte lyckas nå fram. I själva verket visar erfarenheten att projekten kan lyckas mycket väl, så länge de sätts in vid rätt tidpunkt och utgår från evidens.

Boken går att beställa via Studentlitteratur:studentlitteratur.se