Ny forskning om barn och förskola

Publicerades 06/14/2024

Forskning för barnets bästa!

Idéer för livet stödjer en långsiktig forskning kring övergången mellan skolformer samt forskning kring en förskola för barnets bästa. Satsningen bygger vidare på tidigare satsning, där stiftelsen bland annat varit delaktig i etableringen av Centrum för förskoleforskning vid Uppsala universitet. Forskningen sträcker sig över sex år och kommer att möjliggöra ytterligare initiativ vid Uppsala universitet, i samarbete med Uppsala kommuns utbildningsförvaltning.

– Detta är en väldigt viktig satsning som vi nu gör tillsammans med Uppsala universitet. Att stiftelsen kan bidra både till ett bättre kunskapsläge i form av grundforskningen och samtidigt till praktiska verktyg och metoder är väldigt positivt. Min förhoppning är att detta ska leda till konkreta och mätbara resultat som på riktigt kan bidra till positiva förändringar hos barn, unga och deras föräldrar. Det säger Stina Liljekvist, ordförande för Skandias stiftelse Idéer för livet.

Forskningsprojektet är ett samarbete med Uppsala kommuns utbildningsförvaltning och avser både förskola och grundskolan. Genom samarbetet med kommunen möjliggörs en studie med upp till 6 000 barn. Målet är att forskningens resultat ska kunna implementeras i andra kommuner runt om i Sverige.

– Det är väldigt viktigt att vi tillsammans blir bättre på att fånga upp barn med utmaningar. Några av de som känner barnen bäst förutom familjen är förskola och lärare. Om vi kan ge dem bättre möjligheter att dela med sig av information mellan varandra så kan det hjälpa till att förhindra att barn hamnar utanför tidigt, säger Gustaf Gredebäck, forskare vid Uppsala Universitet.

Studien kommer att genomföras som en randomiserad kontrollerad studie och sträcker sig över sex år. Brister i informationsöverföring om barns styrkor och svagheter har identifierats som en källa till problem i deras skolgång. Resultaten kommer att publiceras löpande.

– Genom att vi nu får utökade möjligheter att studera detta så ser vi en möjlighet att kombinera både tillämpad forskning såväl som grundforskning. Jag ser fram emot att vi genom ett bättre kunskapsläge får bättre förutsättningar för att fler barn växer upp som hela och trygga individer, avslutar Gustaf Gredebäck.