Nya stipendier och ny ordförande

Publicerades 10/30/2018

Det förebyggande arbetet för barn och ungas hälsa och trygghet fortsätter och nu med ny ordförande. Stina Liljekvist, chef Strategiskt kommunikation på Skandia har under hösten axlat rollen som ordförande.  På det första styrelsemötet för Stina, den 3 oktober beviljades 28 nya stipendier till projekt som på olika sätt vill bidra till barn och ungas förutsättningar att växa och utvecklas.

– Jag har följt idéer för livets arbete och utveckling under många år och det känns fantastiskt roligt att nu också bidra i rollen som ordförande. Stiftelsens unika arbetssätt att snabbt och tidiga agera på signaler och trender, att bidra till att idéer och projekt utvecklas, växer och sprids samt att genom forskning bidra till systemförändring, det gör att Idéer för livet också gör skillnad på riktigt för barn och unga. Säger Stina Liljekvist.

Höstens stipendier till Ideella projekt

Den här stipendieomgången var det som vanligt stor spridning på vad projekten vill göra men alla har samma utgångspunkt. De har identifierat ett behov eller problem och de har en idé på lösning. Alla projekt är förebyggande, vill verka för trygghet och hälsa och är riktade till barn och unga. 

De projekt som får stipendium finns också spridda över landet, Stockholm, Skövde, Gävle, Göteborg, Halmstad, Malmö, Lund, Kristianstad. Karlstad, Jönköping, Simrishamn och Robertsfors.

 Här hittar du mer information om de beviljade projekten.