Nya stipendier till lokala projekt

Publicerades 10/29/2019

Den 7 oktober var det dags igen. Stiftelsens styrelse samlades och beslutade om att bevilja stipendium till 23 projekt som alla på olika sätt verkar för barn och ungas hälsa och trygghet. Vi mappar alla projekt mot de globala hållbarhetsmålen och på vilket sätt de följer barnkonventionen och fördelningen den här stipendieomgången ser du till höger.

Olika vägar för att uppnå bättre hälsa och ökad trygghet

De som beviljades stipendium den 7 oktober har som vanligt spridning över landet och i på vilket sätt de verkar för barn och ungas hälsa och trygghet.

Ett sätt för att skapa trygghet är till exempel att kunna erbjuda alla barn att lära sig simma. Trygghet med tanke på att det minskar risken för onödiga olyckor men även trygghet i att som barn får vara i en social gemenskap, utvecklas och växa som individer.

Det finns även projekt den här omgången som har fokus på att låta barn och unga komma till tals och göra sin röst hörd eller projekt som vill att alla barn ska ges möjligheten att känna sig som vinnare. 

Vi vet att idrottsvärlden verkligen är en arena för bättre hälsa och social gemenskap, de projekt inom idrotten som får stöd ifrån Idéer för livet får det för att utveckla sina verksamheter, nå ut till fler och skapa förutsättningar för att inkludera också de barn som idag har svårare att ta del av idrottsrörelsen än andra.

Vilka är de och vad ska de göra?

Läs mer om projekten