Nytt partnerskap med Hero of the Talk för att bekämpa mobbning i svenska skolor

Publicerades 04/24/2024

Vi arbetar aktivt för att öka tryggheten och hälsan bland barn och unga i Sverige. Som en del av detta inleder vi ett nytt partnerskap med den ideella organisationen Hero of the Talk Sweden och deras utbildningsprogram BE THE HERO som stärker skolornas förebyggande arbete mot mobbning. Hero of the Talk utvecklar interaktiva digitala utbildningskoncept för skolor i Sverige och metoden genomförs för närvarande i cirka 100 skolor, med ett trettiotal skolor på väntelistan. Samarbetet innebär att Idéer för livet stöttar organisationen för att nå fler skolor och på längre sikt även stödja utvecklingen av kompletterande program i aktuella ämnen som syftar till att möta nya samhällsutmaningar.

I det första steget av vårt samarbete strävar vi efter att sprida BE THE HERO till ännu fler skolor i Sverige samtidigt som vi utvecklar ett mätinstrument som följer barnens utveckling under programmet.  Vi ser också fram emot att tillsammans utveckla ännu fler metoder som svarar upp mot aktuella samhällsutmaningar, säger Johan Rolander, en av grundarna till Hero of the talk

I Sverige finns cirka 625 000 barn i åldrarna 11 till 15 år. En av fem av dessa barn upplever sig vara utsatta för mobbning. Det innebär att cirka 121 900 unga människor i åldern 11–15 år känner sig utsatta för kränkningar eller mobbning. Mobbning och utsatthet för brott ökar, vilket tydligt påverkar barn och ungas hälsa och trygghet.

Folkhälsomyndighetens rapport ”Folkhälsodata” visar att jämfört med början av 2000-talet har mobbning blivit allt vanligare och dessutom börjat förekomma i yngre åldrar. Trots att mobbningen ökar och förekommer på flera platser än tidigare, såsom på nätet och i fritidsaktiviteter, är det betydligt färre som erkänner att de har deltagit i mobbning av andra.

“Det är en oroväckande utveckling att fler upplever sig mobbade men färre anser att de inte deltar i att utsätta en annan person för kränkningar som kan uppfattas som mobbning. Det finns dessutom en tydlig och oroande korrelation mellan mobbning och utsatthet för brott, därför är detta en viktig fråga för oss, säger Christina Wahlström Partnerskapsansvarig på Idéer för livet.

Skollagen kräver att skolor ska arbeta aktivt mot diskriminering och skapa en trygg miljö där barn och unga får studiero. Lärare, kuratorer och socialpedagoger efterfrågar metoder som riktar sig till barn och som inkluderar barnen i arbetet mot mobbning. Här kan utbildningen BE THE HERO göra en betydande skillnad.

BE THE HERO involverar eleverna i skolans förebyggande arbete mot mobbning, utanförskap och psykisk ohälsa. Skolan får tillgång till färdigt material som engagerar eleverna genom interaktiva filmer, spännande övningar, rollspel och diskussioner. Eleverna får konkreta verktyg att hantera olika sociala situationer, där de uppmuntras att utföra positiva handlingar och att stå upp mot kränkande beteenden, vilket skapar en mer harmonisk och samarbetsvillig miljö. Det interaktiva materialet kan genomföras av skolpersonalen själva med mycket liten förberedelsetid och tydliga lärarvägledningar.

De utvärderingar som görs av Be the Hero visar bland annat att 79% av samtliga elever säger att de vill agera ifall de ser mobbning och 75% säger att de kommer berätta för vuxna om de ser mobbning.

Här kan du läsa mer om hur Hero of the Talk arbetar med utbildningen “Be the Hero”.