Så mycket kostar ohälsan

Publicerades 07/01/2015

Ohälsa kostar över 120 miljarder kronor per år – och alla betalar. Nu lanseras en hälsokalkylator och unik beräkningsmetod av ohälsans kostnader på sikt. Hur mycket kan arbetsgivare och samhället spara genom att undvika sjukdom?

Hur mycket sparar arbetsgivare på att en anställd slutar röka eller genom att erbjuda träning på arbetstid? Vad är den ekonomiska vinsten av att undvika sjukdom och vad får det för konsekvenser i ett samhällsperspektiv? Ohälsan kostar minst 120 miljarder kronor per år, vilket motsvarar tolv årsbudgetar för ett landsting som exempelvis Östergötland. Företag, kommuner, landsting och Försäkringskassan betalar för ohälsa, sjukvård, sjukskrivning och produktionsbortfall. Och kostnaderna ökar. 

Skandia har tillsammans med forskare vid Uppsala universitet tagit fram ett verktyg för att beräkna kostnader för ohälsa och vilka förebyggande insatser som ger effekt. Den 1 juli hade Skandia seminarium i Almedalen“Så mycket kostar ohälsan”.

Här kan du läsa rapporten:

Betydelsen av förebyggande insatser kring psykisk ohälsa (Pdf)