Samhällets pris för gatuvåld och gängkriminalitet

Publicerades 04/16/2015

Skandia har i en tidigare rapport ”Gatuvåldet ur ett kommunalt perspektiv”, framtagen av nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog på uppdrag av Skandia Idéer för Livet, visat samhällsvinsten med att tidigt förebygga våld. Ingvar Nilsson och Eva Lundmark fortsätter resonemanget i en ny rapport, som visar att det kan kosta samhället 5.8 miljarder kronor att inte arbeta förebyggande med gängkriminalitet.

I rapporten ”Vänd dem inte ryggen” har nationalekonomerna Eva Nilsson Lundmark och Ingvar Nilsson på uppdrag av Fryshuset räknat ut vad ett organiserat kriminellt gäng kostar samhället. Resultatet de kommit fram till är att enskilda gängmedlemmar under 15 brottsaktiva år kostar samhället i snitt 23 miljoner kronor. Ett organiserat kriminellt gäng som består av 15 personer kan under en 20-årsperiod skapa samhällskostnader på drygt en halv miljard kronor. I dag finns elva mc-gäng i Västsverige. För dessa kan samhället alltså tvingas betala drygt 5,8 miljarder kronor.

I kalkylen finns då allt från kostnader för polisutredningar och fängelsevistelser till sjukhusvård för brottsoffer, samt förlorade skatteintäkter.

Gatuvåldet kan kosta en kommun 200 miljoner kronor årligen

Samhället betalar en skyhög prislapp för våld i offentliga miljöer. Gatuvåldet kan kosta en medelstor svensk kommun 200 miljoner kronor årligen. Även skolan är en våldsarena där skolvåldet kostar samhället 160 miljoner kronor årligen. Våldets orsaker och syften är av oerhört skiftande karaktär, alltifrån skolvåld, rasistiskt våld, gängkriminalitet till våld vid idrottsevenemang. Gemensamt för allt våld är att det skadar, söndrar, förstör och, inte minst, medför kostnader. Inte bara i försämrad livskvalitet, våldet genererar även enorma samhällskostnader.

 

Läs mer: 

www.expressen.se/gt/notan-for-mc-gangen-58-miljarder-kronor/

Här kan du ladda ner rapporterna, klicka på länkarna:

Vänd dem inte ryggen
Gatuvåldet ur ett kommunalt perspektiv