Skolans tomma stolar – ny rapport om skolfrånvaro

Publicerades 09/13/2016

Många kommuner vet inte hur hög frånvaro elever i grundskolan har. Bara drygt hälften av landets kommuner samlar in frånvarostatistik. Vi kan påvisa att det rör sig om så mycket som 50 000 barn. I en ny rapport lyfts skolfrånvaro, dess omfattning, kommuner och skolornas arbete och behov av riktlinjer och stöd.

Elever med låga eller ofullständiga betyg i årskurs 9 löper stora risker för framtida utanförskap i form av självmord, narkotikamissbruk, alkoholmissbruk, allvarlig kriminalitet, att bli tonårsförälder eller få ekonomiskt bistånd på grund av att de inte kommer in på arbetsmarknaden. Det kan finnas många orsaker till de ofullständiga betygen, ett av skälen kan vara att eleven inte är i skolan.

Våren 2016 har TNS Sifo, på uppdrag av den ideella föreningen Prestationsprinsen och Skandias stiftelse Idéer för livet undersökt den totala frånvaron i grundskolan under höstterminen 2015. Undersökningen indikerar att över 50 000 elever (mellanstadiet och högstadiet) har en stor frånvaro i Sverige idag. Över 14 000 av dem har en frånvaro på över 20 %.  

I undersökningen har 487 skolledare och 186 kommuner har svarat på frågor om hur de för statistik, följer upp och arbetar med oanmäld och anmäld frånvaro. Kommuner har tillfrågats då de är ytterst ansvariga för att kommunens skolpliktiga barn får sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Undersökningen indikerar att över 50 000 elever (mellanstadiet och högstadiet) har en stor frånvaro i Sverige idag. 80 % av skolorna, men bara 54 % av kommunerna i vår undersökning samlar in statistik över frånvaro. Så gott som alla skolor och kommuner följer upp problematisk frånvaro (99 %). Hur kommer det sig att frånvaron kan vara så stor då 99 % följer upp och agerar?

71 % av kommunerna och 63 % av skolledarna anser inte att riktlinjer från skolmyndigheterna är tillräckligt tydliga. 62 % av kommunerna och 65 % av skolledarna får inte fullt ut det stöd de skulle behöva.

Det behövs nationell statistik för att synliggöra problematiken och för att kunna göra något åt det. Idag finns inte ens en gemensam definition kring skolfrånvaro, ska man rapportera ogiltig frånvaro eller ska även giltig frånvaro omfattas.

Ladda ner rapporten

Skolans tomma stolar – om giltig och ogiltig skolfrånvaro

Läs och lyssna på Sveriges Radios inslag om skolfrånvaro och rapporten

Sveriges Radio Ekot