Sociala investeringar i form av Social impact bonds – även för Sverige?

Publicerades 01/02/2013

På Dagens Industris debattsida skriver författaren Tove Lifvendahl och Hanna Hallin chef på Sektor 3 att Sverige borde utforska fler vägar för att klara finansieringen av den framtida välfärden och hur skattemedel kan användas mer effektivt.

Artikeln lyfter fram det arbete som Skandia Idéer för livet och Ingvar Nilsson bedrivit under många år för att lyfta vikten av förebyggande insatser och tidigt agera på signaler om att människor kan hamna i utanförskap. I artikeln lyfts även brittiska exempel att låta ideella insatser stöttas av privata investerare som en intressant modell och föreslår att sociala kapitalinvesteringar borde kunna passa den svenska modellen. Slutsatsen i artikeln är att det intressanta med sociala kapitalinvesteringar är att modellen bygger på styrkorna hos respektive sfär.

Just nu pågår ett försök i Storbritannien att sammanföra företagsinvesteringar med samhällsförändring. Ett exempel är att Brittiska staten har avsatt pengar för att förebygga att unga som suttit av fängelsestraff återfaller i brott efter frisläppandet. Modellen innebär att ett antal olika ideella organisationer finansieras av investerare, som i sin tur har ett avtal med justitiedepartementet om att de får tillbaka sina satsade medel med vinst om insatserna lyckats.

Dessa sociala kapitalinvesteringar, efter engelskans social impact bonds eller pay-for-success-bonds, är en ny finansiell modell för att lösa samhällsproblem. Detta tas även upp som exempel i Idéer för livets rapport ”Sociala investeringar för barn och unga” av Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog  (kapitel 3). Det handlar om att på olika sätt hitta hållbara lösningar på samhällsproblemen och ibland kanske det går att hitta finansieringsalternativ utanför det traditionella där allt ska finansieras av stat eller kommun. 

I debattartikeln skriver författaren Tove Lifvendahl och Hanna Hallin chef på Sektor 3 att Sverige borde titta på det som görs i England och hitta modeller att tillämpa detta i Sverige. De beskriver i sin debattartikel hur sociala kapitalinvesteringar borde kunna passa den svenska modellen där de anser att det intressanta med sociala kapitalinvesteringar är att modellen bygger på styrkorna hos respektive sfär:

I grunden bygger modellen på en önskan att använda skattemedel mer effektivt menar Tove och Hanna. Det är långt ifrån självklart att det offentliga investerar i tidiga eller förebyggande insatser.

Den 29 januari arrangerar SKL ”Konferens om sociala investeringar/tidiga insatser” i Norrköping.

På konferensen kommer exempel från Storbritanien att presenteras. Bland annat deltar Cheryl Hopkins, Chief Executive, Birmingham City Council, som kommer att berätta om “Brighter Futures Birmingham”