Sociala investeringar lönar sig – en satsad krona ger fem tillbaka på 15 års sikt!

Publicerades 06/30/2015

Utanförskapet kostar över 200 miljarder per år. Det är lika mycket som Lettlands BNP, fem årsbudgetar för försvaret eller all svensk skola under ett år. Ny forskning visar hur utanförskapet kan brytas och undvikas – samt de mänskliga och ekonomiska vinsterna av det.

Det finns mycket att göra för att begränsa utanförskapet genom förebyggande insatser. Men vad är ett bra projekt och vilka insatser ger effekt? Det kan vara svårt för beslutsfattare att försvara långsiktiga satsningar, men lättare om det finns bevis för att de ger effekt. Det finns dessutom insatser som ger effekt direkt.  Skandia har tillsammans med Uppsala universitet tagit fram forskning som visar kostnader för utanförskapet, vilka insatser som ger effekt och vinsterna av att förhindra utanförskap.

Den 29 juni hade Skandia seminarium i Almedalen på temat 
“Så bryter vi utanförskapet”

Här kan du ta del av seminariedokumentation:

Sociala investeringar lönar sig – en satsad krona ger fem tillbaka på 15 års sikt! (Pdf)