Sparks Generation ny strategisk partner till  Idéer för livet

Publicerades 06/16/2021

Skandias stiftelse Idéer för livet kommer de närmaste två åren att fördjupa och utveckla samarbetet med Sparks Generation och marknadsföra den digitala plattformen sparksapp.se mot kommuner och användare. Tjänsten hjälper unga att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter något som är så viktigt för ungas välmående och hälsa.

Sparks Generation är en digital kanal som hjälper unga mellan 10–16 år att komma i kontakt med föreningar för att prova på idrott, kultur- och fritidsaktiviteter.

– Forskning visar att de som har meningsfulla fritidsaktiviteter har bättre självkänsla, trivs bättre i skolan, har minskad sannolikhet att testa droger och alkohol. Vi vill vara med och utveckla verktyget för att på så sätt motverka psykisk ohälsa och rusta unga för livet, säger Stina Liljekvist, ordförande för Skandias stiftelse Idéer för livet.

Sparks Generation har stor potential då sparksapp.se är användbar, skalbar och utvecklad tillsammans med unga. Kommuner har svårt att nå ut till unga och samtidigt har unga svårt att hitta aktiviteter. Du kan läsa mer om Sparks här

En fjärdedel av alla unga känner ensamhet visar Idéer för livets rapport ”Ungas välmående och framtidstro” och mer än var tredje barn och ungdom mellan 10–18 år saknar idag en regelbunden fritidsaktivitet efter skolan enligt SCB. En siffra som ökar och spås ha ökat rejält under pandemin.

– Sparks Generation hjälper unga att själva få prova sig fram och bestämma vad som känns meningsfullt för dem. Och för unga är drivkrafterna att ha kul, lära sig något nytt, och känna gemenskap med andra” säger Alexandra Krook, grundare och verksamhetschef för Sparks Generation.

Om Sparks Generation börjar användas i Sveriges 83 största kommuner kommer 600 000 unga få hjälp att hitta sin aktivitet, sin gnista. Appen är inte bara en inspirations-och bokningstjänst för unga men även en samverkansplattform för alla lokala ungdomsverksamheter i en kommun. I plattformen kan verksamheterna sluta konkurrera istället samordna sina insatser för ungas bästa. Sparksapp.se ger också unga inflytande på det lokala utbudet då de kan betygsätta aktiviteterna, favoritmarkera intressekategorier och klubbar samt berätta vad de vill prova och saknar i utbudet.

– Idag vet många unga inte vilka aktiviteter som erbjuds lokalt där de bor. Andra tror att det är för sent för dem att börja med en ny aktivitet, och man är rädd att göra bort sig när man väl börjar. Vi har ägnat mer än två år åt att lyssna på och prata med unga i en gedigen, vetenskapligt förankrad process som resulterade i Sparks Generation, säger Alexandra Krook.