Spring i benen har aldrig varit viktigare

Publicerades 02/25/2019

En av de organisationer som Idéer för livet följt och stöttat under flera år är En Frisk Generation. Vi bad Anja Nordenfelt, utbildad hälsopedagog och verksamhetschef på En Frisk Generation att berätta om vad de gör och varför det är så viktigt för alla, såväl stora som små att röra på sig mer.

Vad är En Frisk Generation? 

 – Vi är en stiftelse som ger barnfamiljer möjlighet att leva ett mer aktivt och hälsosamt liv.

Svenska barn sitter mest i hela Norden och nästan 25 procent är överviktiga eller har fetma. Ett inaktivt liv påverkar förstås den fysiska hälsan men även hur man mår psykiskt, och sociala och kognitiva färdigheter. Vi vill förändra utvecklingen och skapa förutsättningar så att barn som växer upp idag ska få vara friska och få ett liv med full livskvalitet.

”När det är gympa i skolan så tänker jag, det här har jag gjort förut i En Frisk Generation. Det känns bra att jag känner igen det. Förut gillade jag inte gympa, för jag var ju rädd, men nu älskar jag gympa.”

Deltagare En Frisk Generation

Vilka vänder ni er till?

–  Vi samarbetar med kommuner och regioner för att nå våra deltagare. Det är främst på fritiden som stillasittandet ökar, hälsan är som mest ojämlik och det är svårast att bryta ett livsstilsmönster. Vi finns därför i områden där behoven är som störst. Under ett år får familjerna kostnadsfritt prova på fysisk aktivitet två gånger i veckan, äta middag ihop och lära sig mer om mat och hälsa.

Vad innebär det att delta i En Frisk Generations program?

– Ett forskarteam från Karolinska Institutet som utvärderat metoden visar att deltagarna uppvisar en bättre fysisk hälsa bl.a. genom sänkt blodsocker och längre kolesterolnivåer. De barn som är med ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer jämfört med internationella studier. Dessutom mår både barn och vuxna bättre psykiskt, känner större gemenskap och vissa har även lyckats bryta ett liv i utanförskap. För vissa betyder det att våga gå ut och leka på gården, vara med på gympan i skolan eller att självkänslan stärks.

 ”Jag har inte några släktingar i Sverige, men när man kommer till En Frisk Generation är det som att komma till sina släktingar. Man äter mat, man gör något tillsammans.” Deltagare En Frisk Generation

Vad hoppas du på inför framtiden?

Att barns hälsa uppmärksammas mer. Läget är mycket allvarligt.

Active Healthy Kids Global Alliance mäter barns fysiska aktivitet i världen och i 75 procent av länderna sjunker den. För att lyckas vända utvecklingen behöver fler engagera sig. Fler aktörer behöver ta ansvar och näringsliv, föreningsliv och offentlig verksamhet behöver samarbeta. Det handlar inte om att skapa morgondagens idrottsstjärnor men alla barn har rätt att leva ett friskt och långt liv.

En Frisk Generation står för en positiv människosyn där man inte skuldbelägger utan stöttar och uppmuntrar till en hälsosam livsstil. Det skapar också en social samvaro och gör att vissa elever vågar komma ut ur sitt skal och ta för sig mer socialt. Rektor på skolan som deltagit i En Frisk Generations program

Mer om En Frisk Generation: www.enfriskgeneration.se

Forskning och resultat: http://www.enfriskgeneration.se/wp-content/uploads/2018/07/Rapport-EFG.pdf