Stöd till familjer och barn som kommer till oss från Ukraina

Publicerades 05/13/2022

Som ett steg i att underlätta för familjer som kommer till oss från Ukraina finns nu ett material som syftar till att underlätta både ankomst och integration. Tillsammans med vår partner Motivationslyftet har en folder utformats, till barn och familjer, med syfte att försöka hjälpa dessa familjer att må bättre efter en traumatisk upplevelse som en flykt undan krig innebär. Innehållet berör hur den som flytt kan sortera sina tankar och känslor som kan komma av en svår händelse, men den omfattar också kunskap för att hjälpa oss som möter familjer som varit på flykt. Förhoppningen är att skapa en ökad förståelse för reaktioner och behov av stöd.

Ett stöd för att sortera sina tankar och känslor
Situationen i Ukraina är fortsatt mycket svår och allt fler människor tvingas på flykt. Många kommer också till Sverige och många är barn.  Myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer arbetar för att hjälpa till med allt det praktiska som behövs i form av boende, arbete, skola med mera. 

Idéer för livet och Motivationslyftet är organisationer som arbetar med förebyggande insatser för bättre hälsa och ökad trygghet för barn och unga samt deras anhöriga. Med denna folder är vår förhoppning att hjälpa till i denna svåra situation och ge perspektiv på hur den som flytt kan sortera tankar och känslor som kan komma av en svår händelseupplevelse. Omskakande upplevelser kan skapa djupa spår och minnesbilder som ofta kan vara svåra att bearbeta på egen hand.

Materialet är tillgängligt på ukrainska och svenska och finns digitalt såväl som i tryckt folder. Ni som möter de som kommer hit kan beställa vägledningen i tryckt format  här>